Czech English

02. 09. 2016Unikátní zkušební technologie je další modernizací VTÚ

Unikátní zkušební technologie je další modernizací VTÚ

Progresivní trend státního podniku Vojenský technický ústav pokračuje dál. Tentokrát se týká odborného portfolia, přesněji řečeno zkušebnictví. V odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov byl slavnostně zahájen provoz unikátní technologie pro zkoušky seismické způsobilosti.

Vojenský technický ústav bude od prvního září 2016 tříosým hydrodynamickým standem zabezpečovat široký rozsah sofistikovaných zkoušek v oblasti mechanické odolnosti, vibračního stárnutí a zejména seismické způsobilosti. Využití tohoto jedinečného tuzemského zařízení se nabízí nejen v jaderné energetice, ale i v dalších hospodářských odvětvích, nevyjímaje ozbrojené síly a instituce obranného a bezpečnostního průmyslu.

Provoz nové technologie ve vyškovském VTÚPV slavnostně zahájili ministr obrany ČR Martin Stropnický a ředitel VTÚ Jiří Protiva. „Jedná se o unikátní zařízení, které má širokou škálu využití. Důležité je, že najde svoje uplatnění také mimo resort obrany. Zahájení nového zkušebního provozu ve VTÚ považuji za velký profesní úspěch,“ řekl ministr obrany.   Slavnostnímu aktu byli přítomni také náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO Tomáš Kuchta, poradce NGŠ AČR generálmajor Štefan Kaleta a ředitelka Odboru řízení organizací MO Marta Kopecká. 

Takzvaně 3D stand však nebyl jediným bodem čtvrtečního programu. Úvodní prezentace ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Jiřího Protivy poukázala na stabilizaci a následný ekonomický růst VTÚ, který se promítl do kladného hospodářského výsledku. Poté následovala prezentace některých zkušeben, kterých VTÚ celkově provozuje dvanáct, včetně zkušební střelnice Bzenec.

Ministr obrany navštívil zkušebnu vozidel, kde mu bylo prezentováno vozidlo Toyota Land Cruiser 6x6 určené k ochraně a doprovodu VIP osob v zahraničních operacích. Následovala dynamická ukázka na naklápěcí plošině s cisternovou automobilovou stříkačkou Scania P360 CB 4x4, na níž se provedla zkouška statické příčné stability.

S činností zaměstnanců VTÚPV se resortní delegace seznámila také na zkušebně elektromagnetické kompatibility, kde byla k zhlédnutí zkouška vyzařování na kolovém obrněném transportéru Pandur II 8x8. 

Dalšími dílčími projekty byly mobilní anténní stožár AN-12, AN-25, přepravní box Biobox určený pro izolaci a bezpečnou přepravu osob podezřelých z možného přenosu vysoce nakažlivých virových onemocnění a projekt dílenská vozidla k zabezpečení prostředků logistiky pro technické zabezpečení provozu kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů.

„Zahájením provozu seismického standu rozšiřujeme kompetence VTÚ v oblasti zkušebnictví. Státní podnik se tímto stává modernějším subjektem a nabízí tak další sofistikované služby potencionálním zákazníkům,“ konstatoval ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang       

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz