Czech English

26. 09. 2019Unikátní testování na potápěčské zkušebně VTÚ

Unikátní testování na potápěčské zkušebně VTÚ

Praktické zkoušky záchranných vest a potápěčských obleků provádějí na zkušebně potápěčské techniky u Vojenského technického ústavu pozemního vojska Vyškov pouze oprávněné osoby. V případě prostředků, které jsou určeny pro malé děti, je však z hlediska bezpečnosti, etiky a vlastního provedení zkoušky, předepsáno použití zkušební figuríny velikosti dítěte.

Zkušebna potápěčské techniky ve vyškovském VTÚPV těmito speciálními figurínami disponuje a používá je přímo v prostorách tamní potápěčské věže, ojediněle také v bazénu nebo ve volné vodě. Příkladem může být zkouška vztlakového prostředku, kde se hodnotí stabilita uživatele ve vodě, jeho poloha, zabezpečení dýchacích cest a to tak, aby byly nad hladinou. Podobně se zkouší tyto vlastnosti i při použití ochranného obleku. Vlastní figuríny jsou zhotoveny ze speciálního poddajného materiálu potřebných rozměrů a s příslušným vztlakem. Jejich parametry byly stanoveny na základě studie figurín pro nemluvňata a malé děti Japonské asociace pro námořní standardizaci.

Autor: Milan Bezděk

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz