Czech English

23. 02. 2015Tvůrčí rozprava představitelů VTÚ, s. p. na Generálním ředitelství cel

Tvůrčí rozprava představitelů VTÚ, s. p. na Generálním ředitelství cel

Unikátní schopnosti Vojenského technického ústavu, jeho organizační struktura a obzvláště odborné portfolio tří odštěpných závodů, to byl telegrafický, ale příhodný úvod prezentace ředitele státního podniku z pověření Mgr. Jiřího Protivy pro generálního ředitele Generálního ředitelství cel plukovníka Mgr. Petra Kašpara. Poté se rokování vrcholných představitelů obou institucí zaměřilo na konkrétní formy součinnosti. Byť mnohým mohou připadat jako vzdálené, důvodný argument, proč efektivně nespolupracovat, neexistuje. Nic na tom nemění ani skutečnost, že VTÚ, s. p. poskytuje strategické dodávky a služby potřebné pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a Celní správa ČR, coby bezpečnostní sbor, zajišťuje výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů.

„Celní správa České republiky velice vítá vámi navrhované oblasti spolupráce. Jsou pro nás nejen zajímavé, ale především aktuální. V nadcházejících měsících totiž připravujeme některá progresivní opatření, v nichž bychom mohli využít vaše profesní know-how. Za perspektivní rovněž považuji oblast bezpečnostního výzkumu,“ řekl plk. Mgr. P. Kašpar a přijal pozvání ředitele VTÚ, s. p. z pověření Mgr. J. Protivy k návštěvě státního podniku, včetně praktických ukázek dílčích projektů.   

Jednání na nejvyšší úrovni se dále zúčastnil technický ředitel VTÚ, s. p. Ing. Vít Ševčík a zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Lumír Šatran.

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz