Czech English

02. 12. 2019Testy způsobilosti plovacích vest

Testy způsobilosti plovacích vest

Zkušebna potápěčské techniky v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov má ve své působnosti také provádění zkoušek plovacích pomůcek a záchranných vest.

Osobní záchranné prostředky sice vypadají na první pohled velmi jednoduše, avšak jejich poslání je velice důležité - poskytnout přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím osobě, která se ocitla ve vodě!

Pro ověření této podmínky zkušebna potápěčské techniky provádí akreditované zkoušky podle norem řady ČSN EN ISO 12402. Jednou z nich je zkouška odolnosti plovací pomůcky nebo záchranné vesty proti hoření. V reálu má ověřit, zda je uvedený osobní ochranný prostředek použitelný po vystavení působení plamenů a plní základní předpoklad ochrany uživatele před utonutím. Situace, kdy může být vystaven působení plamenů, je například jeho uskladnění na plavidle, na kterém existuje možnost vzniku požáru.

Vlastní zkouška je v uvedené normě přesně definována i s popisem provedení zkoušky. Pro její sofistikované provedení disponuje vyškovská zkušebna potápěčské techniky speciálním vybavením a tím garantuje výrobcům ověření daného požadavku.

Autor: Milan Bezděk

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz