Czech English

05. 06. 2019Testování hraničních hodnot vozidel

Testování hraničních hodnot vozidel

Zkušebna vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska je zkušební laboratoří č. 1103 akreditovanou ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. V rámci udělené akreditace provádí tato zkušebna akreditované zkoušky základních parametrů vozidel pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Typickým příkladem testování na tomto specializovaném pracovišti VTÚ, s. p. je zkouška statické příčné stability, která se provádí u zemědělské a stavební techniky, dále u vojenských vozidel, autobusů nebo požární techniky. Zkouškou statické příčné stability se ověřuje odolnost vozidel proti převrácení, ke kterému když dojde, zpravidla končí těžkou havárií s vážnými následky. Na ilustračním snímku je ukázáno naklápění kloubového autobusu.

Další fotografie přibližují zkoušky statické příčné stability prováděné na speciálním stavebním stroji. Zkouška se provádí až do okamžiku, kdy kola odlehčované strany vozidla ztratí kontakt s plošinou, v reálu se zvednou nad plošinu. To je okamžik, kdy dojde k převrácení vozidla. Při testování však k úplnému převrácení vozidla nedojde, protože vozidlo je zajištěno upínacími popruhy spojenými s plošinou.

Autor: Milan Bezděk

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz