Czech English

30. 01. 2017Technologická agentura ČR a VTÚ chtějí užší spolupráci

Technologická agentura ČR a VTÚ chtějí užší spolupráci

V pondělí 30. ledna 2017 se setkal ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva s předsedou Technologické agentury České republiky Petrem Očkem, aby jej informoval o aktuálních projektech výzkumu a vývoje a následného záměru k efektivnější spolupráci obou institucí.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých devíti programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

„Očekával jsem, že se ve VTÚ setkám s řadou zajímavostí, ale prezentace odborného portfolia s důrazem na vědu, výzkum a zkušebnictví, mě svým rozsahem a unikátností velice mile překvapila. S panem ředitelem jsme konstruktivně hovořili o možnostech spolupráce. Přesvědčil jsem se, že ve VTÚ je potenciál k většímu propojování obou institucí v bezpečnostním vývoji a výzkumu. Naše vzájemná komunikace na vrcholové úrovni nekončí dnešním dnem. Naopak. Technologická agentura ČR chce být se státním podnikem MO v podstatně užším kontaktu,“ říká předseda Technologické agentury České republiky Petr Očko.

Pozitivní hodnocení k premiérovému setkání vrcholných představitelů VTÚ, s. p. a TA ČR vyslovil také ředitel státního podniku Jiří Protiva: „Možností následného zapojení VTÚ do dílčích programů Technologické agentury ČR je několik a my se na ně určitě zaměříme. Zapojení VTÚ do dotačních titulů spravovaných TA ČR zapadá do naší strategie. Konzultovali jsme i některá koncepční řešení, abychom zefektivnili součinnost. Diskutovali jsme rovněž otázku možné expertní či koordinační role státního podniku při nastavování politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice v obraně a bezpečnosti.“

Autor: Pavel Lang   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz