Czech English

19. 07. 2017Technická diskuse mezi VTÚ a dělostřelci

Technická diskuse mezi VTÚ a dělostřelci

Červencová návštěva 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ v Jincích byla pokračováním pravidelných výjezdních zasedání managementu státního podniku VTÚ k útvarům pozemních sil a vzdušných sil Armády ČR i jednotlivých agentur Sekce podpory MO.

Mezi Vojenským technickým ústavem a 13. dělostřeleckým plukem je úzká profesní spojitost. „Dělostřelecké oddíly pluku jsou vyzbrojeny mobilními průzkumnými prostředky LOS, LOV-Pz a Sněžka, které jsou technickou proveniencí VTÚ,“ říká ředitel státního podniku Jiří Protiva a oceňuje zpětnou vazbu armádního uživatele. „S obsluhami výše uvedené techniky jsme hovořili o jejich poznatcích z provozu. Získali jsme řadu cenných informací, které následně využijeme při modernizaci. Tato neformální diskuse s vojáky na základních funkcích významným dílem přispívá k efektivnější součinnosti.“

Za důležitou indicii spolupráce, postavenou na vzájemném poznání, lze také považovat prezentaci náčelníka štábu 13. dp podplukovníka Romana Smolky, který členy vedení Vojenského technického ústavu zevrubně seznámil s hlavními úkoly organizačních celků dělostřeleckého pluku, včetně aktuálního technického stavu provozované výzbroje.  

„Oceňuji zájem vedení VTÚ o aktuální údaje z praxe. Podstatná část naší diskuse byla zaměřena na společné postupy v modernizačních krocích. Jejich realizace má vliv jak na taktiku, tak na efektivnější využití dělostřelecké techniky. Takováto výjezdní zasedání státního podniku MO považuji nejen za velice potřebná, ale především oboustranně prospěšná,“ konstatuje velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Ivan Mráz.

Autor: Pavel Lang   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz