Czech English

30. 10. 2017Státní podniky MO se vyplácejí

Státní podniky MO se vyplácejí

Internetový magazín deníku Lidové noviny Česká pozice zveřejnil článek: Státní vojenské podniky se vyplácejí. Text autora Lubomíra Světničky popisuje historii a odborné portfolio také Vojenského technického ústavu, s. p. (VTÚ). Ke zvýšení informovanosti čtenářů nepochybně přispějí i následující řádky, které faktografické údaje o VTÚ rozšiřují.

Poslední tři roky se Vojenskému technickému ústavu daří. Po období hospodářské nestability se podařilo novému vedení podniku negativní trend zvrátit. K zásadnímu obratu došlo v roce 2015, kdy VTÚ dosáhl kladného hospodářského výsledku a prošel takzvanou ozdravnou fází, která spočívala v získání nových zakázek prioritně pro Armádu České republiky. Tento úspěch navíc v roce 2016 umocnil fakt, že v novodobé historii státního podniku se premiérově dostaly do takzvaně černých čísel samostatně všechny tři odštěpné závody. Tento výsledek lze očekávat i pro letošní rok.

Kredit, respektive nahlížení na VTÚ se změnilo jak od zákazníků, tak i ze strany odborné a laické veřejnosti. VTÚ je v současné době spolehlivou, důvěryhodnou a komunikativní odbornou institucí s unikátním a velice širokým odborným portfoliem. Odštěpné závody VTÚLaPVO, VTÚPV, VTÚVM se daří profesně propojovat a zakázky realizovat komplexně, přičemž zákazníkům přesně dle jejich požadavků. Ve spojitosti s kladným hospodařením rozvíjí státní podnik zaměstnaneckou a mzdovou politiku, což se v reálu projevuje náborem nových odborníků a širokou škálou pozitivních mzdových opatření včetně benefitových programů. Státní podnik zároveň investuje finanční prostředky do vzdělávání, nových technologií a logistického zabezpečení.

VTÚ plní roli strategického partnera v oblasti obrany a bezpečnosti. S ohledem na rozsáhlé portfolio schopností realizuje VTÚ zakázky pro široké spektrum zákazníků, tzn. nejen pro Armádu ČR jako prioritního zákazníka, nýbrž i pro složky IZS, Vězeňskou službu, Celní správu, SSHR a další subjekty z oblasti kritické infrastruktury, energetiky nebo stavebnictví. V rámci své činnosti plní roli:

-      výzkumně – vývojového pracoviště při řešení obranného vývoje, bezpečnostního výzkumu a projektů do fáze prototypů či malosériové výroby;

-      systémového integrátora při řešení náročných projektů;

-      expertního pracoviště při využití odborného know-how zaměstnanců a zkušebních kapacit;

-      národní autority jak pro státní správu, resp. rezort obrany, tak pro český domácí průmysl.

VTÚ realizuje ročně cca 200 projektů. Z těch nejvýznamnějších lze uvést:

-      komunikační a informační moduly (KIM 5), projekty spojené s integrací civilního a vojenského řízení letového provozu, různé aplikace implementované na bezpilotní platformu BRUS (energetika, jaderná bezpečnost a stavebnictví);

-      zdrojové elektrocentrály, přepravní bioboxy, dílenská a vyprošťovací vozidla, zdravotnické kontejnery;

-      modernizace dělostřeleckých průzkumných kompletů (Sněžka-M, LOV-Pz), vývoj a dodávka minometů ANTOS včetně munice ráže 60mm;

-      oblast zkušebnictví průřezem celým státním podnikem

Ambicí VTÚ je mimo jiné naplňovat roli národní autority v oblasti typové certifikace výrobků, včetně expertní podpory.

Autor: Pavel Lang

Ke stažení

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz