Czech English

31. 10. 2014Stanovisko Vojenského technického ústavu, s.p. k mimořádné situaci v objektu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice v Bohuslavicích nad Vláří

Stanovisko Vojenského technického ústavu, s.p. k mimořádné situaci v objektu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice v Bohuslavicích nad Vláří

V souvislosti s mimořádnou situací v objektu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice (VTÚVM) v Bohuslavicích nad Vláří zveřejňujeme následující fakta:

Vojenský technický ústav, s. p. (VTÚ) má uzavřeny nájemní smlouvy pro skladování munice v inkriminované lokalitě se čtyřmi společnostmi. Se společností IMEX Group s.r.o., která disponuje podle výpisu z obchodního rejstříku zákonnými oprávněními k vývoji, výrobě, opravám, úpravám a dalším činnostem spojeným se zbraněmi a municí, uzavřel předmětnou nájemní smlouvu v červenci 2011 VOP-026 Šternberk, s. p., následně tato přešla na VOP CZ, s. p. a k 1. lednu 2013 ji převzal Vojenský technický ústav, s. p.

Dotčená budova č. 16 byla předána v roce 2011 společnosti IMEX Group, s.r.o. jako prázdný objekt, a to bez uskladněné munice. Od té doby je pronajímatel formou hlášení periodicky informován o konkrétní situaci při skladování munice v příslušných objektech.

Zabezpečení areálu Bohuslavice nad Vláří je realizováno podle platné legislativy, a to jak lidskými zdroji, tak technickými prostředky. Souběžně s oplocením vnějšího perimetru muničního areálu jsou jednotlivé objekty muničních skladů oploceny samostatným plotem s bavoletem a jsou napojeny na elektronický zabezpečovací systém, který je vyveden na pult centrální ostrahy na strážnici.

Objekt je zabezpečen nepřetržitou ostrahou z řad zaměstnanců odštěpného závodu VTÚVM Slavičín, kteří v objektu provádějí pravidelné patrolování. V žádném případě se tedy nejedná o volně přístupnou lokalitu bez režimových pravidel. I v případě této mimořádné události měli oba dva pohřešovaní oprávnění ke vstupu a jejich vstup byl v den události zároveň řádně zaznamenán systémem ostrahy.

Manipulace s uloženým materiálem a nakládání s ním je v kompetenci jednotlivých nájemců. Povolení k výše uvedeným činnostem a kontrola dodržování s tím souvisejících právních předpisů spadá do gesce příslušných státních orgánů, zejména Ministerstva vnitra ČR, respektive Policie ČR, dále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státní báňské správy. Uložený materiál je ve vlastnictví komerčních společností, které se musí řídit platnou legislativou a interními předpisy pronajímatele.

VTÚ, s. p. v maximální možné míře spolupracuje na zmírnění následků této mimořádné události. Například okamžitým nasazením týmu specialistů z úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany se dvěma bezpilotními rotorovými univerzálními systémy (BRUS) k leteckému monitoringu inkriminovaných lokalit a pro součinnost s pyrotechnickými týmy Policie České republiky.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Lang, tel.č.: 724 002 623

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz