Czech English

22. 11. 2017SSHR ČR bude využívat odborné znalosti i výzkumné kapacity VTÚ

SSHR ČR bude využívat odborné znalosti i výzkumné kapacity VTÚ

Vzhledem k tomu, že si Správa státních hmotných rezerv České republiky a Vojenský technický ústav, s. p. společně přejí v budoucnu využít odborných znalostí a výzkumných kapacit VTÚ, rozhodly se uzavřít Memorandum o spolupráci. Prostřednictvím tohoto významného dokumentu byly vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj efektivní součinnosti, a to v souvislosti se zajišťováním dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR jak v systému hospodářské mobilizace a nouzového hospodářství, tak při vytváření a udržování státních hmotných rezerv.

Memorandum o spolupráci mezi Vojenským technickým ústavem a Správou státních hmotných rezerv ČR podepsali ve středu 22. listopadu 2017 na ředitelství státního podniku ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva a předseda SSHR ČR Pavel Švagr.

Čeho se spolupráce VTÚ a SSHR, navazující na memorandum, bude konkrétně týkat? Obě státní instituce mají zájem spolupracovat v následujících oblastech: technická pomoc, zpracování a posuzování odborných posudků technické způsobilosti pořízených státních hmotných rezerv pro využití za krizových stavů i mimořádných událostí a v běžném provozu. Dále půjde o vytváření a udržování státních hmotných rezerv v souvislosti s řešením jejich ochraňování, skladování, obměn a záměn. Rovněž je třeba zmínit přípravu a konzultace k návrhům technických specifikací pro pořizování zejména vojenské a další speciální techniky do státních hmotných rezerv.

Součinnost bude probíhat prostřednictvím tří odštěpných závodů VTÚ, s. p. (VTÚLaPVO Praha-Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín) a odborných pracovišť SSHR ČR, a to formou výzkumné, poradenské a odborně analytické činnosti, dále konzultační a poradenské činnosti a v neposlední řadě zpracováním odborných posudků.

Autor: Pavel Lang

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz