Czech English

02. 02. 2015Spolupráce VTÚ, s.p. a CCE Praha rozšíří možnosti nasazení bezpilotního systému BRUS

Spolupráce VTÚ, s.p. a CCE Praha rozšíří možnosti nasazení bezpilotního systému BRUS

Operátor navádí bezpilotní rotorový univerzální systém (BRUS) do dvou kilometrů vzdáleného zájmového prostoru. Průběh letu lze v přímém přenosu sledovat v řídícím stanovišti. Zobrazení aktuální situace poskytuje informace mimořádné důležitosti. Původní záměr zaměstnanců úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů z odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany využívat BRUS pro úkolová uskupení profesionálů Armády České republiky při jejich misích se zanedlouho rozšířil o možné nasazení v soukromém i státním sektoru.

Jinými slovy, všude tam, kde je třeba cílený a efektivní letecký monitoring. Jako příklad lze uvést dokumentaci nehod, požárů a živelních pohrom, dále inspekci vedení vysokého napětí, plynovodů, teplovodů a kontroly znečištění ovzduší, životního prostředí nebo úniků tepla z budov. Je nabíledni říct, že tento moderní bezpilotní prostředek s kolmým startem a přistáním může najít svoje místo také při plnění náročných úkolů složek Integrovaného záchranného systému České republiky. Důkazem je premiérové operační nasazení v muničním areálu Vrbětice, kde plní nezastupitelnou roli při takzvaně ostré akci. Ostatně, slova pyrotechniků Policie ČR "Bez BRUSu ani krok!" jsou výstižná.   

Šest rotorů BRUSu poskytuje dronu požadovanou stabilitu a dostatek výkonu pro jeho činnost. Rotory o průměru sedmdesáti centimetrů byly navrženy pro docílení maximální letové účinnosti a zároveň dosahují velmi nízké hlučnosti. S letovou výdrží okolo čtyřiceti minut, sofistikovaným vybavením pro denní a noční letecký monitoring, jakožto i technickými parametry se nepochybně řadí mezi tuzemskou špičku ve své kategorii.

Progres tohoto bezpilotního systému není u konce. Naopak. V úterý 27. ledna 2015 podepsali představitelé státního podniku Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpného závodu VTÚLaPVO a firma CCE Praha spol. s r.o. (člen skupiny Metrostav) smlouvu o spolupráci, která povede k využití sofistikovanějších technologií při nasazení nové generace dronů ze širokého portfolia pražské „vtúlky“.

"Vojenský technický ústav pro nás není neznámou institucí, ale významným státním podnikem s výjimečným know-how. Věříme, že nadcházející spolupráce profesně pozvedne obě kooperující strany. Naší společnou metou je učinit progresivní posun. Jinak řečeno, skokově se dostat na špičku v této perspektivní oblasti letecké dokumentace,“ říká Ing. Jaroslav Pohan, ředitel společnosti CCE Praha, která je přední tuzemskou firmou v geodézii.

Osobitý podíl CCE Praha ve společném projektu spočívá v dodávce senzorů, které budou aplikovány do bezpilotního rotorového univerzálního systému. "Naše možnosti přispějí ke komplexnějšímu využití tohoto bezpilotního prostředku. Dron si tak rozšíří škálu nasazení v zájmových lokalitách nebo při rizikových činnostech. Oblastí, kde najde BRUS efektivní uplatnění, je celá řada. Obě instituce disponují výjimečným potenciálem. Spojit síly na společném projektu je tím nejlepším řešením," konstatuje J. Pohan a dodává, že nadcházející prioritou je rychle a zdárně zvládnout veškeré procedury související s požadovanými předpisy. "Jestliže to půjde podle našich představ, tak počítáme s nasazením modernizovaného bezpilotního systému BRUS v řádu několika měsíců," vysvětluje ředitel CCE Praha.

"Firma CCE Praha nás oslovila s nabídkou spolupráce a my jsme se po prezentaci její kvalifikace rozhodli, že ji budeme akceptovat. Součinnost obou subjektů vítám, protože integrace našich technologií do jednoho celku nepochybně poskytne potenciálním uživatelům mnohem komplexnější využití tohoto bezpilotního systému," říká ředitel Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany Ing. Jiří Čuma a naznačuje, že byť dojde na BRUSu k dílčím modifikacím, jeho „zevnějšek“ se de facto nezmění. "Úpravy se budou týkat implementace čidel z hlediska softwarového sjednocení a přenosu dat z paluby do pozemního řídícího stanoviště," dodává ředitel VTÚL a PVO.

Jestliže se záměry obou stran beze zbytku naplní, tak není sporu o tom, že BRUS profesně povýší. "Bezpilotní rotorový univerzální systém je již v současnosti obchodovatelný. Portfolio těchto perspektivních prostředků však chceme variabilně rozšířit, aby nebylo úzce zaměřeno pouze na stávající činnosti. Uděláme maximum možného, abychom BRUS nabízeli v několika variantách a takzvaně šité na míru konkrétnímu zákazníkovi. Proto intenzivně jednáme i s dalšími subjekty, nevyjímaje akademickou obec. Důležitým impulsem budou nadcházející prezentace našeho portfolia, kde poskytneme odborné veřejnosti komplexní informace, včetně praktických ukázek o možnostech Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany," říká Ing. Jiří Čuma.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz