Czech English

12. 09. 2018Společný projekt k podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu

Společný projekt k podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu

Jako další přínosnou aktivitu lze nazvat seminář k novinkám v oblasti standardizace, ověřování jakosti a certifikace obranných produktů, který se uskutečnil 12. září 2018 v hlavním sále Ministerstva obrany ČR. Jeho klíčovým tématem byla diskuse nad novým opatřením resortu z dílny
Úř OSK SOJ a VTÚ, které umožní certifikaci produktů k podpoře exportu u subjektů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Jednou z certifikačních autorit je Vojenský technický ústav, s. p., který je držitelem pověření k výkonu státní autority v oblastech jeho působnosti. V reálu se jedná o konkrétní oblasti STANAG, počínaje skupinou B10 zbraně, přes skupiny B23 vznášedla, motorová vozidla, přívěsy a B42 protipožární, záchranné a bezpečnostní prostředky, a konče skupinou B91 paliva, maziva, oleje a vosky.

Jedním z hlavních řečníků semináře, který organizoval Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti s Vojenským technickým ústavem a účast na něm přijalo zhruba 30 subjektů z AOBP ČR, byl ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva. „Pověření přispívá k využívání VTÚ ze strany podniků obranného a bezpečnostního průmyslu v případech ověření splnění požadavků standardů NATO u nově vyvinuté techniky určené pro export bez zavedení do Armády ČR.“

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz