Czech English

12. 05. 2017Společné vize Vojenského technického ústavu a Akademie věd ČR

Společné vize Vojenského technického ústavu  a Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky sdružuje dvaapadesát vědeckých ústavů v široké škále oborů. Jejich hlavním posláním je uskutečňovat základní a aplikovaný výzkum, což je po profesní stránce odvětví spojené s činností také Vojenského technického ústavu. Proto je logické, aby obě instituce hledaly cesty k sobě navzájem.

Premiéra této zajímavé vize se uskutečnila 11. května 2017, kdy ředitelství VTÚ v Praze - Kbelích navštívila předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová. V doprovodu člena Akademické rady Michala Haindla a ředitele odboru mediální komunikace Jana Martínka nejprve vyslechla prezentaci ředitele státního podniku Jiřího Protivy o aktuálních směrech obranného výzkumu a vývoje VTÚ. Následně se seznámila s dílčími produkty odštěpných závodů Vojenského technického ústavu. Stěžejním bodem programu bylo neformální jednání o nadcházející součinnosti AV ČR a VTÚ.    

„Bylo pro mě zajímavé seznámit se s činností a odborným portfoliem Vojenského technického ústavu. Spolupráci se státním podnikem velice vítám. Během nedlouhé chvíle se nám již podařilo najít několik styčných bodů kooperace, ve kterých vidím progres. Těším se na vícero našich kontaktů,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Také ředitel VTÚ Jiří Protiva hodnotil pracovní jednání pozitivně: „Položili jsme prvotní základ pro nadcházející spolupráci. Na obou stranách je vůle úzce spolupracovat a více se navzájem poznávat. Před námi je řada možností, jak je v reálu naplňovat. Věřím, že následně dospějeme ke konkrétním a oboustranně prospěšným výsledkům.“

Autor: Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný  

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz