Czech English

08. 07. 2015Společné motto VTÚ a UO: Nekonkurovat si, ale spolupracovat!

Společné motto VTÚ a UO: Nekonkurovat si, ale spolupracovat!

Dělostřelecká příprava skončila, započal útok. Tak lze s nadsázkou vojenskou terminologií popsat aktuální stav spolupráce mezi Univerzitou obrany a Vojenským technickým ústavem, s. p. Řečeno ještě výstižněji, záměr státní vysoké školy a státního podniku se začíná realizovat v praxi.

Finální forma konkrétní spolupráce mezi UO a VTÚ, s. p. byla diskutována na jednání, které se uskutečnilo v úterý 7. července 2015 za účasti rektora – velitele brigádního generála prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D, prorektora pro vědeckou a expertní činnost plukovníka doc. Dr. Ing. Alexandra Štefka a ředitele Vojenského technického ústavu Mgr. Jiřího Protivy.     

Jednou z klíčových indicií, která následnou součinnost obou institucí nejen usměrní, ale především zefektivní je připravovaný pětiletý projekt Univerzity obrany (2016 až 2020) pojmenovaný – dlouhodobý záměr rozvoje organizací neboli DZRO. Jeho přijetím by se výrazně rozšířily možnosti kooperace s odštěpnými závody VTÚ v Praze Kbelích, Vyškově a Slavičíně na dílčích projektech souvisejících s výzkumem, vývojem a zkušebnictvím v obranné a bezpečnostní problematice.

Červencová návštěva vrcholných představitelů státních podniků, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany (společně s VTÚ byli přítomni i členové managementu VOP CZ, s. p.) neprobíhala jenom v rovině teoretické, nýbrž i formou praktických ukázek moderních pracovišť Univerzity obrany. V reálu se jednalo o prezentace na katedrách bojových a speciálních vozidel, zbraní a munice, strojírenství a komunikačních a informačních systémů. Je nabídni, že i v rámci těchto ukázek byl položen důraz na nadcházející společnou a vzájemně výhodnou součinnost, včetně podílu na vzdělávacích aktivitách, mezi Univerzitou obrany a Vojenským technickým ústavem, s. p.      

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, tiskový mluvčí VTÚ, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz