Czech English

25. 01. 2016Součinnost VTÚ a ŘLP ČR zvyšuje bezpečnost využívání vzdušného prostoru

Součinnost VTÚ a ŘLP ČR zvyšuje bezpečnost využívání vzdušného prostoru

Úzká součinnost mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Řízením letového provozu České republiky, s. p. pokračuje zdárně dál. Svědčí o tom i nedávno podepsaná rámcová smlouva o spolupráci obou státních podniků, kterou podepsali generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Jan Klas a ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva.

Vzájemná smlouva zastřešuje očekávanou společnou práci v oblasti ATM v rámci evropských projektů „SESAR 2020“ a „SESAR Deployment Programme“, které řeší výzkum, vývoj a implementaci projektů vycházejících z technologického pilíře programu „Jednotného evropského nebe“ (SES). Důraz na spolupráci ŘLP ČR, s. p., a VTÚ, s. p., bude zaměřen na aspekty celoevropského řešení plánování a trajektorie vojenských letů. Smlouva dále rámcuje civilně-vojenskou spolupráci při zavádění projektu Neopteryx. VTÚ, s. p., prostřednictvím svého odštěpného závodu Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO) se bude podílet na řešení všech operačních, technických a dalších aspektů propojování nového systému Neopteryx a systémů řízení letového provozu Armády České republiky.

Tato důležitá spolupráce dvou státních podniků, která významně ovlivňuje bezpečnost využívání vzdušného prostoru, navazuje na úspěšný projekt civilně-vojenské integrace oblastních letových provozních služeb v českém vzdušném prostoru, který byl dokončen v roce 2014.

„Podpis rámcové smlouvy představuje pro Vojenský technický ústav, respektive pro jeho odštěpný závod VTÚLaPVO další progresivní krok ve spolupráci s Řízením letového provozu ČR. S integrací civilního a vojenského ŘLP máme zkušenosti, jsme držiteli architektury a naši odborníci disponují příslušnou kvalifikací a odbornými znalostmi pro další efektivní směřování obdobných projektů. Důležitým ukazatelem je efektivní propojení ministerstev dopravy a obrany skrze tyto dva státní podniky,“ říká ředitel VTÚ, s. p. Mgr. Jiří Protiva a dodává, že tato rámcová smlouva bude následně rozpracována do konkrétních prováděcích dokumentů na dílčí mezinárodní projekty.

 

Z podkladů zpravodaje Strip (autor Petr Brouček) připravil: Pavel Lang, VTÚ, s. p.  

Foto: nwt

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz