Czech English

17. 02. 2016Součinnost s pražskými hasiči? Pokračování ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému!

Součinnost s pražskými hasiči? Pokračování ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému!

Aktivní spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky není pro Vojenský technický ústav, s. p. proklamací, ale dalším pokračováním již realizované součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému. Dobrou zprávou je, že loňská jednání s generálním ředitelem HZS ČR brigádním generálem Ing. Drahoslavem Rybou mají návaznost u dalších organizačních součástí. Protentokrát na Hasičském záchranném sboru hlavního města Prahy, kde se poprvé setkali oba ředitelé -  brigádní generál Ing. Roman Hlinovský a ředitel státního podniku VTÚ Mgr. Jiří Protiva.   

„Důvodů k této premiérové návštěvě bylo několik. Nejenže obě instituce sídlí na území hlavního města Prahy, a tudíž se případná součinnost přímo nabízí, ale především proto, že projekty vojenské vědy a výzkumu, respektive zkušebnictví mají přesah také do integrovaného záchranného systému,“ říká ředitel státního podniku a upřesňuje některá diskutovaná témata: „Praktické testování technologií souvisejících s nasazením speciální techniky při krizových situacích řešených Hasičským záchranným sborem nebo spolupráce na dílčích konzultačních a poradenských činnostech.“    

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je součástí HZS ČR, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS hl. m. Prahy je organizační složkou státu a účetní jednotkou rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Organizačně se člení na ředitelství a jednotky HZS hl. m. Prahy.

„Byť má naše činnost, respektive provozovaná technika jistá specifika, průsečíky možné spolupráce tady existují. Z praktického hlediska lze hovořit o součinnosti na zásazích takzvaně většího rozsahu, kde lze ze strany VTÚ využít například bezpilotní platformu. Dále bych zmínil výcvikové kapacity na zkušební střelnici Bzenec, včetně možného nasazení těžké techniky v tamním písčitém terénu pro jednotky požární ochrany z celé České republiky. Dnešní jednání hodnotím jako dobrý začátek,“ konstatoval ředitel HZS hlavního města Prahy brigádní generál Ing. Roman Hlinovský.

Autor: Pavel Lang, VTÚ, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz