Czech English

22. 04. 2015Slavnostním podpisem to nekončí

Slavnostním podpisem to nekončí

Leckde tomu tak bývá, že slavnostním podpisem vše končí. To však najisto neplatí u smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou obrany a Vojenským technickým ústavem. Proč? Po dvaadvaceti pracovních dnech od ztvrzení dokumentu se již začala projednávat jeho realizace v praxi. Stalo se tak v úterý 21. dubna 2015 ve vyškovském Vojenském technickém ústavu pozemního vojska.

O tom, jakou důležitost nadcházející vzájemné spolupráci dávají státní podnik a státní vysoká škola, bylo zřetelné už ze samotné účasti. Obě instituce reprezentovali vrcholní představitelé. Klíčovou částí jednání byly návrhy oblastí spolupráce. Z nich vyplynulo, že nejvíce efektivní se jeví součinnost odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany, dále Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií s Vojenským technickým ústavem pozemního vojska a Vojenským technickým ústavem výzbroje a munice. Je nabíledni, že tuto skutečnost podpořily následné prezentace emeritního prorektora pro vědeckou a expertní činnost UO a vedoucího katedry zbraní a munice plk. Martina Macka, děkana Fakulty vojenského leadershipu plk. Vladana Holcnera, děkana Fakulty vojenských technologií plk. Libora Dražana, vedoucího katedry bojových a speciálních vozidel plk. Štefana Čorňáka, zástupce vedoucího katedry zbraní a munice pplk. Romana Vítka a Ing. Miroslava Krátkého z katedry systémů protivzdušné obrany. Samozřejmostí každého vystoupení byl soupis forem spolupráce s uvedením kontaktních osob z resortní vysoké školy.

S nadsázkou řečeno, jako přes kopírák tomu bylo také při prezentacích členů delegace Vojenského technického ústavu, s. p. Profesním benefitem byl souhrn aktuálních projektů státního podniku. O participaci akademické obce na nich hovořil technický ředitel VTÚ, s. p. Vít Ševčík, dále František Vojkovský, ředitel úseku vědy a perspektivních progamů VTÚL a PVO, Jaroslav Štrupl, ředitel VTÚPV Vyškov a Ján Roman, ředitel VTÚVM Slavičín.

„Největší pozitivum je, že už se osobně setkali lidé, kteří budou se svými kolektivy smlouvu o spolupráci prakticky naplňovat. Konkretizovali jsme oblasti spolupráce a hovořili o formách její realizace. Takzvaně styčných bodů, které mohou být vzájemně výhodné, je celá řada. V této souvislosti ještě plánujeme návštěvu ředitele státního podniku magistra Jiřího Protivy na Univerzitě obrany, při níž mu bude prezentován náš výzkumný a vývojový potenciál. Poté již připravíme realizační dohody smlouvy, v nichž se vymezí předmět činnosti, věcná náplň, očekávané výsledky, doba řešení, finanční zajištění a jména podílejících se osob, včetně odpovědného vedoucího. Mám radost z promptního a aktivního přístupu obou smluvních stran. Jde o velice progresivní počin mezi státní vysokou školou a státním podnikem,“ řekl na závěr plukovník Martin Macko.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR              

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz