Czech English

04. 12. 2015Široké portfolio VTÚ, s. p. zaujalo liberecké vojenské specialisty

Široké portfolio VTÚ, s. p. zaujalo liberecké vojenské specialisty

Bez poznání reality nemůže žádná instituce uspět. Nemít znalosti, co je u možného zákazníka aktuálně zapotřebí, lze hodnotit jako tristní. Toto nepsané pravidlo má stále na zřeteli Vojenský technický ústav, s. p. Proto jeho představitelé častokrát vyjíždějí takříkajíc do terénu za praxí. Samozřejmě, že i k vojenským útvarům a zařízením Armády ČR. Stalo se tak i ve čtvrtek 3. prosince 2015, kdy ředitel státního podniku VTÚ Mgr. Jiří Protiva navštívil 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Premiérové, neformální, pracovní. Takto lze stroze charakterizovat půldruhé hodiny jednání mezi velitelem pluku plukovníkem gšt. Ing. Radkem Černým a ředitelem VTÚ, s. p. Mgr. Jiřím Protivou. „Po dnešním dni vidím oblasti, ve kterých bychom s VTÚ mohli spolupracovat. Smysluplnost možné kooperace tady nepochybně existuje. Pokud si rozebereme nedostatky z minulosti související s existencí bývalých vojenských opravárenských podniků a poučíme se z nich, tak mohu hovořit o značném profesním přínosu,“ řekl plk. Černý a dodal, že vojenští chemici udělají maximum, aby na případném technickém progresu se státním podnikem Ministerstva obrany participovali.

Dělný průběh jednání ocenil také ředitel VTÚ Jiří Protiva: „Vojenský technický ústav má libereckým specialistům co nabídnout. Proto jsme hovořili také o konkrétních projektech pro případnou spolupráci. Uvést lze obměnu a modernizaci některých typů provozované techniky, aplikace na bezpilotních prostředcích v souvislosti s detekcí nebezpečných oblastí, průzkumné a monitorovací prostředky, přepravní box Biobox nebo využití zkušební střelnice v Bzenci pro speciální výcvik libereckých chemiků. De facto pro každý odštěpný závod VTÚ jsem shledal průsečík možné spolupráce,“ konstatoval J. Protiva a pochválil zpětnou vazbu ze strany hlavních funkcionářů pluku radiační, chemické a biologické ochrany k možnému využití širokého portfolia státního podniku v jejich prospěch.

Autor: Mgr. Pavel Lang, VTÚ, s. p.     

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz