Czech English

01. 07. 2016Seminář k nové legislativě při zkoušení elektrotechnických výrobků ve VTÚPV

Seminář k nové legislativě při zkoušení elektrotechnických výrobků ve VTÚPV

Zkoušení elektrotechnických výrobků v souvislosti s novým zákonem (č. 90/2016 Sb.) a novými nařízeními vlády (č. 117/2016 Sb. a č.118/2016 Sb.). To byl cíl odborného semináře, který se uskutečnil 28. června 2016 v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově.

Během dílčích přednášek se účastníci semináře seznámili s novým zákonem č. 90/2016 Sb, který řeší problematiku uvádění výrobků na trh. Dále byla představena nová nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a č. 118/2016 Sb. jenž stanovují technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Součástí programu bylo také představení odštěpného závodu VTÚPV a jednotlivých zkušeben, včetně praktických poznatků ze zkoušení elektrotechnických výrobků, zranitelnosti výrobků a systémů z důvodu nedostatečně řešené elektromagnetické kompatibility nebo postupů pro zajištění shody výrobků s elektrotechnickými normami. O aktuálnosti problematiky svědčila zevrubná diskuse účastníků s jednotlivými přednášejícími.

 

Z podkladů Ing. Milana Bezděka připravil: Mgr. Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz