Czech English

22. 12. 2016Různorodá derniéra letošního roku

Různorodá derniéra letošního roku

Z pozice ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Jiřího Protivy si konec roku 2016 v ničem nezadal s předcházejícími měsíci. Obrazně řečeno, byla to náročná pracovní derniéra s řadou prezentačních aktivit. Nejprve v řádu tří dnů navštívil tři odštěpné závody VTÚ, a to v pražských Kbelích, Vyškově a Slavičíně. Neopomněl přitom zpravit vrcholné představitele Prahy, Jihomoravského a Zlínského kraje o unikátním odborném portfoliu státního podniku v jejich regionech a možných průsečících spolupráce. Pracovně i slavnostně zakončil letošní misi jednáním s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky a setkáním managementu VTÚ s velením Hradní stráže, coby partnerskou institucí Vojenského technického ústavu.       

„Byly to, řekněme bilanční pracovní cesty do odštěpných závodů Vojenského technického ústavu. Kromě přání krásných Vánoc i pracovních a osobních úspěchů v novém roce jsem zaměstnancům oznámil, že VTÚ predikuje za rok 2016 kladný hospodářský výsledek a že jej dokonce dosáhnou i všechny odštěpné závody samostatně. Pro slavičínský VTÚVM je to poprvé v jeho novodobé historii,“ říká Jiří Protiva.

Pozitivním hodnocením ocenil ředitel státního podniku také jednání s vrcholnými představiteli krajů, v nichž jsou dislokovány odštěpné závody VTÚ. Jmenovitě s primátorkou Adrianou Krnáčovou a hejtmany Bohumilem Šimkem a Jiřím Čunkem. „Odezva ode všech byla totožná, přesněji řečeno vstřícná a příznivá. Prezentace VTÚ je zaujala a za nedlouhou dobu jsme definovali možné oblasti spolupráce, například v pozorovacím a monitorovacích systémech nebo v expertní činnosti. Paní primátorka Prahy i hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje avizovali návštěvu VTÚ na první polovinu příštího roku. V rámci jednání byla diskutována i možnost výjezdních zasedání bezpečnostních rad krajů do odštěpných závodů,“ sděluje J. Protiva.

Pomyslnou tečkou za rokem 2016 byla pracovní schůzka ředitele VTÚ s generálmajorem Janem Kašem, náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky a plukovníkem Karlem Kroupou, zastupujícím velitelem Hradní stráže. Poté již přišel čas předvánočního rozjímání. Toho se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého zhostili kaplan Hradní stráže kpt. Jan Kupka a hudba Hradní stráže.

Autor: Pavel Lang    

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz