Czech English

18. 01. 2014Rozhovor s ředitelem VTÚVM

Rozhovor s ředitelem VTÚVM

Pane řediteli, jak byste zhodnotil současný stav VTÚVM? Jak byla činnost ústavu ovlivněna vznikem VTÚ, s.p.?

Jedinou vetou – situácia je vážna, nie však zúfalá. Reálny stav projektov zadávaných MO ČR pre rok 2013 je všeobecne známy a výhľad na rok 2014 je veľmi podobný. Bude to o prežití, verím však, že za pomoci riaditeľstva a nášho zriaďovateľa to s kolektívom zamestnancov v Slavičíně zvládneme. A vznik VTÚ, s.p. so začlenením VTÚVM do jeho štruktúr? Domnievam sa, že za posledných niekoľko rokov bolo tých zmien až neúmerne veľa – a verím, že táto bude na dlhšie obdobie posledná a prinesie posun k lepším časom pre VTÚVM . Zadávanie projektov zo strany AČR pre nový VTÚ a pre VTÚVM do značnej miery utrpelo istou zotrvačnosťou v myslení potenciálnych zákazníkov, ktorí nezaregistrovali nový subjekt a zmenené podmienky a rad zákaziek zadávali formou verejnej súťaže namiesto priameho oslovenia nášho podniku.


Předmětem činnosti Vašeho odštěpného závodu je vývoj a výroba zbraní a munice a související expertní služby, především ve prospěch Armády ČR. Jaké z Vašeho pohledu nejdůležitější vojenské projekty realizujete v současné době?

Momentálne sú to projekty LOS-M, SNĚŽKA-M a LOV-Pz v oblasti modernizácie prieskumných prostriedkov a dodávka munície pre 60mm mínomet ANTOS-LR. Pre budúci rok rátame najmä s pokračovaním projektov SNĚŽKA-M a LOV-Pz, s novo zadanými vývojovými projektmi na vývoj pracoviska miesta koordinácie palebnej podpory (MKPP), na inováciu cvičného redukovaného náboja 14,5 mm Rd-CP 34  a s ďalšími dodávkami 60mm munície pre mínomety ANTOS-LR.


Jaký máte názor na probíhající přezbrojování ozbrojených sil moderními ručními zbraněmi a jak je do tohoto procesu zapojen Váš ústav?

Prezbrojenie považujem za potrebné, bohužiaľ mrzí ma, že väčší priestor v tomto procese nezohráva  náš podnik, najmä pri stanovovaní požiadaviek, posudzovaniu ponúk a overovaní deklarovaných parametrov.  Ako Národná autorita v oblasti zbrani a munície by sme mali zohrávať väčšiu rolu pri prevádzaní typových skúšok každej nakupovanej výzbroje a munície.


Spolupracujete i s jinými subjekty, než s AČR? Pokud ano, s jakými? Jaké technologie těmto subjektům dodáváte?

Áno, spolupracujeme s firmami v rámci ČR aj zo zahraničia. Objem tejto spolupráce je však limitovaný základným poslaním VTÚVM v štruktúre VTÚ, s.p. vo väzbe na zriaďovateľa. Jedná sa o spoluprácu v oblasti skúšobníctva, testovania, dodavok munície a mínometov.


Čím jste na českém trhu výjimeční?

Schopnosťou realizácie komplexných riešení od aplikovaného výskumu cez vývoj, realizáciu, skúšanie, servis a opravy až po ekologickú likvidáciu výrobkov v oboroch zbraňové, prieskumné a muničné systémy, a to vďaka koncentrácii kvalifikovanej pracovnej sily so schopnosťou pružne reagovať na zmeny požiadaviek zákazníka a potreby užívateľov.


Probíhají v současnosti nějaké modernizace pracovišť a vybavení Vašeho ústavu?

Vzhľadom k aktuálnej situácii v skupine VTÚ sa jedná len o nevyhnutné zásahy do vybavenia pracovísk vo VTÚVM.


Jak vypadá výhled pro VTÚVM do roku 2014?

Pri prerokovávaní plánu na rok 2014 sme s potešením konštatovali, že obchodný plán z titulu krycieho príspevku pre MO ČR sme mali minulý rok  vo výške 29% a tento rok to predstavuje hodnotu 54%. Napriek tomu však objem plánu na rok 2014 ešte nereprezentuje hodnotu, akú by sme potrebovali. Čaka nás ešte pomerne veľa úsilia, ak chceme na konci roku konštatovať, že o.z. VTÚVM skončil v čiernych číslach. Verím však, že sa nám to podarí.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz