Czech English

15. 03. 2017Resortní státní podnik a škola si mají co nabídnout

Resortní státní podnik a škola si mají co nabídnout

Záměr, aby resortní státní podnik efektivně spolupracoval s resortní školou, nevychází naplano. Vzorem může být jednání ředitele Vojenského technického ústavu Jiřího Protivy a velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany plukovníka gšt. Zdeňka Macháčka, které se uskutečnilo 14. března 2017 v Moravské Třebové.

Premiérová návštěva ředitele VTÚ, s. p. ve VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová prokázala, že se dá pozitivně propojit oblast obranného výzkumu a vývoje s poskytováním vojensko – technického vzdělání, a to jak v denním středoškolském i nástavbovém studiu, tak v rekvalifikaci vojáků z povolání před ukončením služebního poměru.

„Od pracovní návštěvy vrcholného představitele státního podniku MO, Vojenského technického ústavu, jsem si sliboval spolupráci především v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. To se záhy potvrdilo a těší mě, že jsme se již dohodli na konkrétní realizaci dílčích činností s možnými termíny. Vojenská škola má zájem na spolupráci s VTÚ a už dnes jsem nabyl přesvědčení, že bude oboustranně prospěšná. Dnešní jednání je dobrým základem do budoucna,“ říká plukovník Zdeněk Macháček.

Na vyjádření velitele školy navazuje ředitel VTÚ, s. p.: „Poměrně rychle jsme našli průsečíky vzájemné spolupráce. Ze strany VTÚ je to například otázka aktivního zapojení odborníků do vzdělávacího procesu. Tento krok považuji zároveň za dílčí náborovou aktivitu, protože žáci školy se mohou rekrutovat i do Vojenského technického ústavu. Z dalších návrhů vzpomenu třeba střelecký výcvik žáků na zkušební střelnici VTÚ v Bzenci nebo odborné stáže v odštěpných závodech státního podniku, kde se mohou seznámit s technikou a výzbrojí Armády ČR,“ říká Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz