Czech English

26. 02. 2015Ředitelé Vojenského technického ústavu ve valašskoklobouckém „kotli“

Zájem o veřejné setkání byl mimořádný

„Chceme ucelené informace o muničním areálu ve Vrběticích. Výbuchy ve skladech společnosti Imex Group spustily lavinu otázek, z nichž některé nebyly do dnešního dne zodpovězeny. Tato mimořádná událost velice zasáhla obyvatele tohoto regionu. Nechť nám kompetentní orgány dají vysvětlení,“ hovoří o důvodech veřejného informačního setkání jeho organizátoři. To se uskutečnilo poslední únorovou středu ve Valašských Kloboukách.

Pomyslnou arénou se stal kulturní dům Klobučan. Aktuálnost tématu přivedla do velkého sálu přes dvě stovky lidí. Oproti nim usedli představitelé zainteresovaných institucí. Vojenský technický ústav, s. p. byl jednou z nich.

Na úvod veřejného setkání dostal slovo ředitel odštěpného závodu Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín Ing. Ján Roman. Jeho zevrubná prezentace zahrnovala jak historický vztah VTÚVM k muničním skladům, tak aktuální situaci v dotčeném areálu. Zazněla fakta, která nebyla dosud medializována. Řadou konkrétních údajů byly vyvráceny některé nepravdy související s povinnostmi státního podniku vůči nájemcům, které VTÚ převzal ke dni svého vzniku, tj. od 1. ledna 2013. Po bezmála půlhodinovém vystoupení J. Romana zazněl z auditoria potlesk.

Další diskutované bloky byly zaměřeny na rekapitulaci událostí a přijatá opatření od 16. října 2014 (exploze ve skladu č. 16) a poté na budoucnost, respektive další využití muničního areálu ve Vrběticích.

Po půldruhé hodině přednesů dostali slovo občané. Je nabíledni, že jejich otázky byly takzvaně na tělo. Bezmála deseti z nich čelil také ředitel Vojenského technického ústavu z pověření Mgr. Jiří Protiva. Jeho konverzace vůči tazatelům byla postavena na faktech. S pozitivním ohlasem se setkalo například jeho vyjádření, že se VTÚ distancuje od činností dříve realizovaných v muničním areálu. Očividná také byla jeho snaha poukázat na důležité právní souvislosti ve vztahu k charakteru muničního areálu a kompetencí jednotlivých státních organizací.

Po valašskoklobouckém „kotli“ se ještě neplánovaně uskutečnilo neformální setkání představitelů Vojenského technického ústavu se starosty a místostarosty dotčených obcí, respektive s delegáty občanských iniciativ. „Díky, že jste přijali naše pozvání na toto veřejné setkání a diskutovali s občany. Zpříma se od VTÚ dozvěděli nové informace. Ceníme si vašeho konstruktivního přístupu,“ zaznělo na adresu státního podniku. Replikou byl návrh k efektivnější výměně informací a vzájemné spolupráci při řešení následků této mimořádné události ve vrbětickém muničním areálu.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR      

                

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz