Czech English

23. 01. 2017Ředitel VTÚ uzavřel s odborovými organizacemi novou kolektivní smlouvu

Podpis kolektivní smlouvy ve VTÚ

Třiadvacátý lednový den podepsal ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva s předsedy základních organizací Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády u odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha – Kbely, VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín kolektivní smlouvu pro rok 2017. 

Nová kolektivní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v rámci Vojenského technického ústavu, s. p. upravuje vzájemné vztahy a závazky v následujících oblastech: kolektivní práva a povinnosti, pracovněprávní vztahy, odměňování, pracovní doba a doba odpočinku, fond kulturních a sociálních potřeb, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Smlouva je účinná od 23. ledna 2017 a nejdéle může být prodloužena do prosince 2021.

„Zachováváme stávající zaměstnanecké benefitové programy a k nim přidáváme další. Zlepšujeme systém odměňování a kultivujeme pracovní prostředí. Dílčím doplňkem jsme už v loňském roce navýšili finanční prostředky do fondu kulturních a sociálních potřeb a zavedli jsme příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, aniž bychom čekali na uzavření nové kolektivní smlouvy,“ hovoří o změnách v další dohodě s odborovými organizacemi ředitel státního podniku Jiří Protiva a poukazuje na její motivační ráz. „Očekávám, že tyto kroky ze strany zaměstnavatele budou dalším stimulem pro pokračování efektivity práce a pracovní morálky,“ konstatuje J. Protiva.

V následném jednání předsedů ZO ČMOSA působících v rámci VTÚ, a to Miroslava Siváka, Josefa Vybírala a Jany Kalusové, s ředitelem státního podniku Jiřím Protivou, byla diskutována řada otázek souvisejících s udržením stávajících dobrých kolektivních vztahů a závazků mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz