Czech English

12. 07. 2017Prezentace letecké detekce možných radioaktivních zdrojů pro SÚJB

Prezentace letecké detekce možných radioaktivních zdrojů pro SÚJB

„Je výborné, že se ve Vojenském technickém ústavu daří držet vysokou úroveň obranného výzkumu a vývoje a inovativními řešeními ji dále rozvíjet,“ řekla na závěr pracovní návštěvy VTÚ, s. p. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Jednání, kterého se zúčastnili také představitelé Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany Tomáš Kopečný a Jiří Svačinka, zahájil ředitel VTÚ Jiří Protiva prezentací portfolia činností státního podniku. Poté se zaměřil na stávající možnosti Vojenského technického ústavu v radiační ochraně, a to jak formou leteckého monitoringu, tak pozemními monitorovacími a pozorovacími systémy.

Z následné diskuse vyplynulo několik námětů k prohloubení spolupráce mezi oběma státními institucemi, respektive úseky jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které jsou začleněny do struktury SÚJB.

Součástí programu byly i statické a dynamické ukázky bezpilotní platformy odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany. Jednou z nich byla letecká detekce radioaktivních zdrojů speciální technologií společnosti NUVIA, jež byla instalována pod bezpilotním prostředkem nesoucí název BRUS.      

„Ve VTÚ je potenciál, kterým se mohou oprávněně chlubit. Navíc je české provenience, a to velice oceňuji. Dnešní návštěvu hodnotím jako velice zajímavou a pro mě osobně byla určitým způsobem návratem do mladých let, kdy jsem startovala svoji profesní kariéru. Letecký monitoring je totiž mojí srdeční záležitostí. Děkuji zaměstnancům VTÚ, že mi umožnili toto technické nahlédnutí do jejich reality,“ konstatovala Dana Drábová.

Vrcholní představitelé VTÚ a SÚJB se samozřejmě nezabývali pouze červencovou realitou, ale i následnými časy. „S paní předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsme napřímo diskutovali řadu praktických témat, a to nejen v souvislosti s výzkumem a vývojem VTÚ v oblasti obrany a bezpečnosti, ale i dílčí kroky k nasazení našich technologií pro ochranu zájmového perimetru, popřípadě pro monitoring radioaktivního záření a jeho kontrolu,“ dodal ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Text: Pavel Lang

Foto: Pavel Novotný  

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz