Czech English

09. 09. 2015„Přesvědčil jsem se o osobitém know-how státního podniku VTÚ“, řekl vícepremiér Pavel Bělobrádek

„Přesvědčil jsem se o osobitém know-how státního podniku VTÚ“, řekl vícepremiér Pavel Bělobrádek

Je tady vidět špičková úroveň a vysoká profesionalita. Přeji vám mnoho zdaru do další práce. Tak zhodnotil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek svoji návštěvu ve Vojenském technickém ústavu, s. p., která se uskutečnila 8. září 2015. V programu byly nejen prezentace, ale také praktické ukázky dílčích projektů státního podniku, včetně letového nasazení bezpilotního rotorového prostředku. 

„Návštěva byla koncipována jako odborná prezentace možností Vojenského technického ústavu. Panu místopředsedovi vlády jsme představili nejen široké portfolio tří odštěpných závodů státního podniku, ale zejména naše profesní schopnosti. Pozornost byla věnována technologiím, které mohou v případě potřeby adekvátně reagovat na negativní jevy současné bezpečnostní situace,“ říká ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva a dodává, že tématem diskuse byly také oblasti, v nichž je třeba pro výzkum a vývoj prioritně využívat státní podniky.

„Přestože se jednalo o návštěvu v trvání půldruhé hodiny, přesvědčil jsem se o osobitém know-how tohoto státního podniku. Zaujala mě tady řada projektů, například přepravní box Biobox související s nebezpečím přenosu vysoce nakažlivých virových onemocnění typu Ebola či MERS nebo škála bezpilotních prostředků k leteckému monitoringu. Zevrubně jsme hovořili o tom, jak při poskytování dodávek a služeb k zajištění obrany a bezpečnosti odstranit stávající bariéry, které neumožňují ještě vyšší efektivitu výzkumu, vývoje a zkušebnictví,“ konstatoval místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Autor: Pavel Lang, VTÚ, s. p.    

Reportáž z návštěvy vícepremiéra P. Bělobrádka odvysílala ČT 24 v pořadu Týden v politice dne 13. září 2015 od 20 hod.             

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz