Czech English

07. 12. 2016Premiérový podnět VTÚ v dukovanské „jaderce“

Premiérový podnět VTÚ v dukovanské „jaderce“

Další vrcholné jednání u potenciálního zákazníka. Tentokrát tomu bylo v dukovanské „jaderce“, kde se setkali ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva a ředitel Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) Miloš Štěpanovský.

„Po předchozím jednání s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou pokračují profesní aktivity VTÚ již v samotných jaderných elektrárnách. Nejprve jsem navštívil elektrárnu Dukovany a předpokládám, že v prvním kvartálu příštího roku budu jednat v Temelíně. Už z prvotního setkání v EDU se nabízejí některé konkrétní průsečíky možné spolupráce obou institucí,“ říká ředitel státního podniku J. Protiva.      

Nabídka součinnosti od Vojenského technického ústavu se v dukovanské elektrárně setkala s pozitivním ohlasem. „Dnešní schůzku s panem ředitelem VTÚ vnímám jako iniciační. Následně se zaměříme na výměnu zkušeností a cílené pracovní jednání. V příštím roce požádáme VTÚ, aby prezentoval dílčí projekty svého portfolia na některém z cvičení složek IZS a Jaderné elektrárny Dukovany,“ dodává M. Štěpanovský.    

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice. Čtyři reaktorové bloky byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987. Její roční výroba elektrické energie přesahuje 15TWh, což představuje asi 20% z celkové spotřeby elektřiny v tuzemsku. Jsou zde instalovány čtyři tlakovodní reaktory s projektovým označením VVER 440/213. VVER znamená Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor (každý z nich má tepelný výkon1375 MW a disponuje elektrickým výkonem 510 MW). Kromě čtyř reaktorových bloků jsou v dukovanském areálu další dvě jaderná zařízení (sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů). Základní podmínkou bezpečnosti jaderné elektrárny je neustálé odvádění tepla uvolňovaného v aktivní zóně, v níž je uspořádáno jaderné palivo a regulační orgány pro řízení a kontrolu štěpné reakce.

Dobrou zprávou je, že oba vrcholní představitelé J. Protiva a M. Štěpanovský definovali oblasti možné spolupráce. V reálu se jedná o problematiku pozorovacích a monitorovacích systémů, dále o zkušebnictví a expertní činnost VTÚ ve prospěch Jaderné elektrárny Dukovany.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz