Czech English

25. 05. 2015Potlesk na otevřené scéně pro bezpilotní prostředek z VTÚ, s. p.

Potlesk na otevřené scéně pro bezpilotní prostředek z VTÚ, s. p.

Ve správnou chvíli na správném místě. Takto lze stručně, ale výstižně popsat prezentaci Vojenského technického ústavu, s. p. na Dni otevřených dveří letiště Čáslav, který se konal v sobotu 23. května 2015 na tamní 21. základně taktického letectva.

Pozvání organizátorů tohoto prestižního leteckého dne realizoval VTÚ, s. p. ve dvojím podobenství. Tím prvním byla statická ukázka bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS) v sekci letecká technika a druhou formou předvedení leteckého monitoringu s přímým přenosem obrazu na velkoplošnou obrazovku. Pozitivní zprávou je, že se obojí setkalo s velikým zájmem veřejnosti. Ba co víc, nasazení „brusu“ nad vzletovou a přistávací dráhou čáslavské základny, při níž byla snímána aktuální činnost pozemní techniky, byla oceněna potleskem několikatisícového davu diváků. Ke zdárné prezentaci VTÚ přispěl svým dílem také ředitel státního podniku Mgr. Jiří Protiva, který v rámci DOD 2015 mimo jiné absolvoval celou řadu pracovních jednání jak se stávajícími, tak nadcházejícími partnery.

Pro úplnost je třeba říct, že sobotní letecká show na vojenské základně Čáslav byla profesním vyvrcholením hektického týdne zaměstnanců úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany v čele s Ing. Jiřím Kuzdasem. Jeho kolegové prezentovali technické parametry a letové schopnosti bezpilotního prostředku BRUS v uplynulém týdnu třikrát! Před DOD Čáslav to byl mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2015 Brno a demonstrace vyhledávání zvěře v zemědělských porostech v Novém Domě u Rakovníka za účasti ministra životního prostředí České republiky.

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz