Czech English

27. 08. 2018Pokračující dialog VTÚ a Sekce rozvoje sil MO

Pokračující dialog VTÚ a Sekce rozvoje sil MO

Odborné schopnosti státního podniku a aktuální projekty realizované pro Armádu České republiky prostřednictvím Vojenského technického ústavu, s. p. – to byla hlavní témata pracovního jednání ředitele VTÚ Jiřího Protivy a ředitele Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany generálmajora Iva Střechy.

Ředitel státního podniku VTÚ informoval vrcholného představitele resortní organizační složky, která odpovídá za odborné a metodické řízení výstavby a rozvoje sil AČR, jak o aktuálních tématech (mj., robotika, komunikační a radiolokační systémy, antidronová ochrana, studie přezbrojení, technická odborná podpora), tak o ambicích Vojenského technického ústavu, počínaje systémovou integrací, přes expertní pracoviště a konče národní autoritou.

V neformální diskusi se hovořilo i o konkrétních opatřeních, jimiž by se ještě více zefektivnila stávající součinnost obou institucí v rámci nastavených resortních procesů. Generál I. Střecha přijal pozvání k pracovním návštěvám odštěpných závodů VTÚ, při nichž by se v reálných podmínkách prezentovaly schopnosti státního podniku podílet se na plnění úkolů, které jsou v odborné gesci Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany.

Autor: Pavel Lang       

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz