Czech English

28. 07. 2016Pohled do zákulisí zkušebny malorážových zbraní

Pohled do zákulisí zkušebny malorážových zbraní

Renomované zkušební pracoviště se nachází ve slavičínském Vojenském technickém ústavu výzbroje a munice. Od roku 1996 se na tamní zkušebně testují základní charakteristiky zbraní do ráže 20mm, a to jak za standardních, tak za ztížených podmínek nevyjímaje simulaci pouštního a arktického podnebí. Vedle toho se zde provádějí speciální zkoušky odolnosti u prostředků balistické ochrany, mimo jiné proti propíchnutí a průstřelu.

S obdobnými zkušebnami se v tuzemsku můžete setkat. Zkušebna z VTÚMV Slavičín je však něčím výjimečná. „Většina institucí se zaměřuje na dílčí části zkušební činnosti. My zkoušky provádíme mnohem obsáhleji, čímž získáváme další indicie ke zvýšení bezpečnosti. Reagujeme na nové trendy a tím postupně zvyšujeme naše odborné know-how,“ vysvětluje vedoucí zkušebny Ing. Jaromír Polášek.     

Slavičínská zkušebna si zachovává ojedinělý profesní kredit. „Zkušebna plní veškeré podmínky pro statut národní autority, a to nejen vůči Armádě České republiky, ale také dalším bezpečnostním a ozbrojeným složkám při nákupech nových zbraní a materiálu,“ říká ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Mgr. Jiří Protiva a dodává, že se počítá s dalšími investicemi do zkušebny malorážových zbraní a ochranných prostředků, které zkvalitní poskytované služby, respektive rozšíří okruh prováděných zkoušek.

Když je řeč o zkouškách, je třeba uvést konkrétní příklady. „Z realizovaných projektů bych vzpomenul například zkoušky pistolí CZ 75 D Compact pro Policii ČR nebo testování útočných pušek CZ 805 BREN A1, A2 a CZ BREN 2 pro českou armádu. Úspěšně spolupracujeme i se zahraničními subjekty z Izraele, Turecka, Rakouska, Belgie, Nizozemska a Německa,“ upřesňuje ředitel odštěpného závodu VTÚVM Ing. Ján Roman.

Nelze se nezmínit o novinkách. Nepochybně mezi ně patří zkoušky skel u kolejových vozidel nebo zkoušky obráběcích center a frézovacích zařízení.

Autor: Pavel Lang    

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz