Czech English

06. 12. 2019Participace VTÚ na resortním strategickém projektu MADR

Participace VTÚ na resortním strategickém projektu MADR

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se na Ministerstvu obrany ČR uskutečnil podpis mezivládní česko-izraelské smlouvy o dodávkách osmi kusů nových 3D mobilních radiolokátorů (MADR) pro Armádu České republiky. Slavnostnímu aktu byla přítomna delegace MO ČR na čele s ministrem obrany Lubomírem Metnarem.

Nedílnou součástí následné realizace tohoto strategického projektu bylo rovněž stvrzení dohod o průmyslové spolupráci s podniky českého obranného průmyslu, které se na plnění zakázky budou podílet v rozsahu nejméně třiceti procent z její celkové hodnoty.

Jedním z hlavních průmyslových partnerů kontraktu je státní podnik Ministerstva obrany Vojenský technický ústav. V této souvislosti podepsali mezi sebou dohodu ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva a výkonný ředitel ELTA Systems Ltd. Yoav Turgeman.

Autor: Pavel Lang  

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz