Czech English

10. 09. 2018Osobité nahlédnutí do unikátní zkušebny VTÚ

Osobité nahlédnutí do unikátní zkušebny VTÚ

Jedním z odborných pracovišť odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov je zkušebna potápěčské techniky. Zkušebna má unikátní technické vybavení a díky tomu může jako oprávněný subjekt provádět certifikaci jak dýchacích přístrojů pro potápěče, tak suchých a mokrých obleků pro potápěče a záchranných vest. Svoje služby nabízí nejen v rámci resortů ministerstva obrany a ministerstva vnitra, ale i civilním zákazníkům.

Mezi nejčastější speciální činnosti zkušebny VTÚ patří měření potápěčských dýchacích přístrojů na tlakový vzduch s otevřeným okruhem podle ČSN EN 250:2014, dále revize ocelových tlakových nádob k přepravě plynů (vzduch, dusík a oxid uhličitý) do objemu 50 litrů se zkušebním přetlakem do 59 MPa a samostatnou kontrolu a čištění tlakových nádob, plnění tlakových nádob vzduchem s čistotou vzduchu ČSN EN 12021:2014, simulované sestupy potápěčů do hloubky 60 m v suché i mokré části hydraulického simulátoru HS-60, volné sestupy potápěčů do hloubky 7 m v potápěčské věži, přezkoušení odolnosti přístrojů a zařízení proti tlaku do 0,6 MPa na vzduchu i ve vodě.

Text: Milan Bezděk

Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚPV Vyškov

Ke stažení

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz