Czech English

04. 03. 2016„Oceňuji úsilí k dobré spolupráci,“ řekla na adresu VTÚ, s. p. předsedkyně armádních odborářů Jitka Šebková

„Oceňuji úsilí k dobré spolupráci,“ řekla na adresu VTÚ, s. p. předsedkyně armádních odborářů Jitka Šebková

Od stávajícího kolektivního vyjednávání až po výhledové trendy a nové technologie státního podniku Ministerstva obrany. Tak obšírné bylo jednání ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Mgr. Jiřího Protivy a předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Ing. Jitky Šebkové, které se uskutečnilo ve čtvrtek 3. března 2016.

Již počáteční informace – hospodářský výsledek VTÚ, s. p. za rok 2015 – byl impulsem k zevrubné diskusi. Předsedkyně ČMOSA Jitka Šebková ocenila jak zásadní obrat v hospodaření státního podniku, tak i skutečnost, že nebyly realizovány žádné restriktivní kroky vůči zaměstnancům. Následně ředitel VTÚ Jiří Protiva představil dílčí záměry vedení státního podniku ke kolektivnímu vyjednávání se zástupci odborů. „Spolupráce se základními organizacemi ČMOSA v odštěpných závodech VTÚ probíhá standardním způsobem. Klíčovým požadavkem odborářů, a to se dá samozřejmě předpokládat, je nárůst mezd. Jejich některé návrhy jsou mnohdy nerealizovatelné z pohledu hospodaření státního podniku, ale většinou docházíme ke konsensu, který je určitým kompromisem. Nezapomínejme, však na jiné progresivní kroky, například na udržení zaměstnanosti a různé formy benefitů,“ říká J. Protiva.       

Základním posláním odborového svazu ČMOSA, který je samostatným, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislým sdružením s právní subjektivitou, je chránit a obhajovat všemi zákonnými prostředky práva, zájmy a potřeby svých členů, zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální včetně bezpečnosti práce a zlepšování pracovních podmínek.

„Z dnešního jednání mám velice dobrý pocit. Je zřejmé, že ředitel státního podniku má zájem nejen na prosperitě Vojenského technického ústavu, ale také na dobré spolupráci se základními organizacemi ČMOSA. Přesvědčila jsem se, že došlo ke změně v pohledu na vzájemnou spolupráci. Oceňuji vstřícnost,“ konstatovala na závěr jednání předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády.

Autor: Pavel Lang, VTÚ, s. p.   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz