Czech English

02. 02. 2015Nový podnět v prezentaci VTÚ

Prezentace VTÚ, s.p. u velitele VzS AČR brig.gen. L.Štefánika

Ředitel VTÚ, s.p. z pověření Mgr. Jiří Protiva se postupně setkal s ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR plukovníkem gšt. MUDr. Zoltánem Bubeníkem, velitelem pozemních sil Armády ČR generálmajorem Ing. Jánem Gurníkem a velitelem vzdušných sil Armády ČR brigádním generálem Ing. Liborem Štefánikem. Všichni účastníci dílčích vyjednávání se záhy shodli na tom, že podnik, který založilo ministerstvo obrany za účelem poskytování dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky, má jednotlivým druhům vojsk Armády ČR stále co nabídnout.

"Vojenský technický ústav musí přesně znát, co Armáda ČR aktuálně potřebuje, a naopak armáda má mít povědomost, jak jí může VTÚ pomoct svoje vize realizovat. Jednání byla konstruktivní a dala oboustranně výhodné spolupráci nový impuls, respektive dynamičtější ráz," říká Mgr. Jiří Protiva a konstatuje, že tato lednová premiéra na Generálním štábu Armády České republiky má již svoje progresivní pokračování. "Velitelé pozemních a vzdušných sil, generálové Ján Gurník a Libor Štefánik deklarovali zájem brzy navštívit státní podnik VTÚ, jakožto i jeho odštěpné závody. Samozřejmě, že jejich iniciativu rádi vítáme a připravíme pro ně jak prezentace, tak především praktické ukázky našich projektů," konstatuje ředitel státního podniku z pověření.

V této souvislosti je třeba zmínit, že lednovou aktivitou na GŠ AČR prezentace VTÚ, s. p. zdaleka nekončí. Pozornost je upřena také k dalším bezpečnostním složkám, včetně integrovaného záchranného systému. Například první únorový pátek budou jednat představitelé Vojenského technického ústavu s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz