Czech English

22. 11. 2016Noví velitelé Vzdušných a Pozemních sil AČR mají zájem rozvíjet spolupráci s VTÚ

Noví velitelé Vzdušných a Pozemních sil AČR mají zájem rozvíjet spolupráci s VTÚ

V řádu dnů se setkal ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva s veliteli Vzdušných sil a Pozemních sil Armády ČR generálmajorem Jaromírem Šebestou a generálmajorem Štefanem Kaletou. „VTÚ by měl přesně znát, co Vzdušné a Pozemní síly Armády České republiky po technické stránce potřebují, a naopak na jejich velitelstvích musí být zřejmé, jak jim může státní podnik Ministerstva obrany prostřednictvím udržovaných schopností pomoct jejich vize realizovat“, říká J. Protiva.

Jednání ředitele VTÚ s oběma armádními veliteli mělo pracovní charakter a věcný průběh. Generálmajor J. Šebesta byl zevrubně informován o dílčích projektech jednotlivých úseků odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany. Diskuse se vedla například o projektech, které se zabývají vlivem vysoké letové nebo informační zátěže na efektivitu výcviku pilotů taktického letectva či posádek vojenských vrtulníků, modernizací polního mobilního velitelského stanoviště pro vrtulníky BASA III.L, tribologickou kontrolou olejů a maziv letecké techniky vzdušných sil, obnovou radiokomunikačního vybavení a prostředků radiotechnického zabezpečení na leteckých základnách nebo bezpilotní imitací vzdušných cílů pro nácvik střelby protiletadlových raketových kompletů krátkého dosahu RBS-70.         

Pracovnímu dialogu na VTÚ předcházela návštěva ředitele J. Protivy u bojových jednotek Vzdušných sil AČR, a to 21. základny taktického letectva Čáslav a 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. „Návštěvy leteckých základen mně umožnily získat nejen důležitou zpětnou vazbu, ale i možnost napřímo diskutovat požadavky profesionálů Armády ČR,“ konstatuje ředitel VTÚ a pozitivně hodnotí vstřícný přístup představitelů Vzdušných sil AČR k efektivnímu využívání technického potenciálu státního podniku.      

V obdobném pracovním rámci probíhalo setkání ředitele VTÚ J. Protivy s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Štefanem Kaletou. Hovořilo se jak o již zavedených produktech, respektive technologiích státního podniku, tak především o profesních vizích pro nadcházející období. Jako příklad lze uvést vyprošťovací a dílenskou techniku, ženijní prostředky nebo vybavení pro chemické vojsko. „Pro pozemní vojsko AČR nabízí Vojenský technický ústav projekty, který by nepochybně přispěly jak k modernizaci stávající výzbroje, tak ke zvýšení efektivity výcviku. Oblastí vzájemně prospěšné spolupráce je tady celá řada. Vědecko-výzkumný potenciál i zkušebnictví VTÚ chceme v nadcházejícím období více využívat“, říká generál Š. Kaleta.

Noví velitelé Vzdušných a Pozemních sil AČR mají zájem rozvíjet spolupráci s VTÚ. Navíc vítají iniciativu VTÚ stát se odborným expertním pracovištěm pro posuzování operativních potřeb jednotek v celém spektru schopností Armády České republiky.

Autor: Pavel Lang

      

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz