Czech English

07. 02. 2018Nové impulsy při podpoře VTÚ v rozvoji pozemní protivzdušné obrany

Nové impulsy při podpoře VTÚ v rozvoji pozemní protivzdušné obrany

Vojenský technický ústav, s. p. ctí zásadu, že je třeba pokračovat v tom, co je efektivní. Loňské pracovní návštěvy představitelů VTÚ u vojenských útvarů a zařízení Armády ČR prokázaly svoji profesní oprávněnost a staly se zdrojem cenných informací pro nadcházející směřování obranného výzkumu a vývoje ve státním podniku. Další příležitostí VTÚ k získání zpětné vazby, kterou pro svoji činnost nezbytně potřebuje, bylo jednání s velením protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

První únorové úterý navštívil ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva, v doprovodu ředitele odštěpného závodu VTÚLaPVO Petra Novotného, 25. protiletadlový raketový pluk. Tento útvar je jednotkou bojové podpory Vzdušných sil Armády České republiky a jeho prioritním úkolem je zabezpečení protivzdušné obrany ČR a objektů státního významu (např. jaderných elektráren, letišť, průmyslových aglomerací a dopravních uzlů) před napadením.

Po úvodních prezentacích ředitele státního podniku J. Protivy a velitele 25. plrp plukovníka gšt. Jána Sedliačika se zevrubně hovořilo o klíčových oblastech spolupráce, mj. o imitaci vzdušných cílů prostřednictvím bezpilotních prostředků nebo o systémech velení a řízení, ať už ve stacionárním nebo mobilním modulu.  

Kladem programu nepochybně byly i ukázky provozované techniky. V reálu, trenažéru přenosného protiletadlového raketového kompletu krátkého dosahu RBS-70 a dále imitátoru vzdušné situace PIZZA, který simuluje nepřátelské prostředky.

Představitelé státního podniku se rovněž seznámili s modernizačními kroky protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB, který se skládá z odpalovacího zařízení 2P25 a z řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN CZ.     

„Pracovní návštěvu hodnotím jako oboustranně velice užitečnou. Vzájemná informovanost je jednou z klíčových indicií pro technický rozvoj pluku. Před námi je řada podstatných změn spočívajících jak modernizaci, tak i v pořízení nových systémů. A právě tady se nabízí prostor pro ještě užší spolupráci s Vojenským technickým ústavem,“ konstatoval plukovník J. Sedliačik.

Ředitel VTÚ Jiří Protiva k tomu dodal následující: „Dnešní návštěvou jsem se přesvědčil, že existuje několik společných témat pro nadcházející roky a VTÚ by na nich mohl efektivně participovat. Pozitivní pro mě je, že součinnost s protiletadlovým raketovým plukem není v gesci pouze VTÚLaPVO, ale i dalších odštěpných závodů státního podniku. V nadcházející součinnosti budeme klást důraz na roli VTÚ jako expertního a poradenského pracoviště ve prospěch budoucích akvizic.“

Autor: Pavel Lang   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz