Czech English

07. 11. 2016Nikoli formální záležitost, nýbrž projev spolupráce

Nikoli formální záležitost, nýbrž projev spolupráce

Byť to není ve smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Univerzitou obrany vysloveně uvedeno, již se tomu tak děje. Nad rámec společné dohody státního podniku Ministerstva obrany a vojenské vysoké školy o již probíhající kooperaci na dílčích projektech souvisejících s výzkumem, vývojem, inovacemi a zkušebnictvím v obranné a bezpečnostní oblasti, která byla podepsána 19. března 2015, je zde očividný další aspekt. Tím je četný přímý kontakt představitelů obou institucí, který je bezpochyby oboustranně progresivní.

Nedávným příkladem je slavnostní inaugurace brigádního generála prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., do funkce rektora – velitele Univerzity obrany. Společně s čelnými představiteli resortu obrany, Generálního štábu Armády ČR, státní správy a samosprávy, rektory a prorektory vysokých škol, byla na tento významný akt pozvána také delegace Vojenského technického ústavu. Její složení bylo reprezentativní – ředitel VTÚ, s. p. Mgr. Jiří Protiva, ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný, ředitel VTÚPV Ing. Bohumír Myslín, ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman. Je nabíledni, že nechyběl ani první rektor – velitel, který byl pověřen vedením UO brigádní generál Doc. Ing. František Vojkovský, CSc., v současnosti ředitel úseku vědy a perspektivních programů odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany Praha – Kbely.

Jakkoliv se může zdát výše uvedená skutečnost formální záležitostí, v reálu jde o významný pokrok v součinnosti mezi VTÚ a UO Brno. Minimálně v tom, že podpis memoranda nebyl pouhým slavnostním aktem, ale společným nakročením do řešení a prosazování vědecko-výzkumných projektů a expertních činností.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz