Czech English

28. 04. 2015Na řídící věži pardubického letiště finišuje instalace leteckého pozemního hlasového komunikačního systému (VCS)

Na řídící věži pardubického letiště finišuje instalace leteckého pozemního hlasového komunikačního systému (VCS)

Další projekt, na který mohou být výzkumní a vývojoví pracovníci Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO) oprávněně hrdí, se realizuje na letištním stanovišti letových provozních služeb (LSLPS) v Pardubicích. Na zdejší řídící věž bude dodán a instalován letecký pozemní stacionární hlasový komunikační systém neboli VCS (Voice Communication System).

Pardubické vojenské mezinárodní veřejné letiště je po leteckých základnách Čáslav, Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou a Praha Kbely, již čtvrtým místem, kde pracovníci projektového týmu pro RTZ, úseku techniky letectva VTÚLaPVO, provádějí technologickou obměnu. Důvod modernizace je nabíledni. Udržet na odpovídající technologické úrovni schopnosti vojenského systému řízení letového provozu řídit letový provoz v prostoru odpovědnosti Správy letiště Pardubice.

Systémový integrátor rekonstrukce dílčích pracovišť – VTÚLaPVO – realizuje smlouvu o dílo zejména následující činností: zajištění nezbytných stavebních úprav řídící věže, montáže a zprovoznění konzolí pracovišť ŘLP (tj. pracovní pulty řídících letového provozu s technickým vybavením), dodání systému dálkového ovládání a monitoringu radiostanic, instalace dodaného zařízení VCS, školení a výcvik technického a provozního personálu.

Projekt modernizace systémů řízení letového provozu na LSLPS Pardubice musí být dokončen do
30. listopadu 2015. Čtyřiadvacátý dubnový den byla rekonstruovaná pracoviště předána k trvalému provozu armádnímu uživateli. V této souvislosti bylo ukončeno řízení letového provozu z náhradního mobilního střediska BASA III. L, které je prioritně určeno pro koordinaci vzletů a přistání vrtulníků v polních podmínkách.

Jaký rozsah prací, na nichž se podíleli především Ing. Roman Mařík, Ing. Antonín Měrka a Ing. Stanislav Juračák, byl doposud realizován? Na LSLPS byla modernizována následující pracoviště:

-      Tower (TWT): řídící letového provozu

-      AR: asistent řídícího letového provozu

-      Approach (APP): radarový řídící letového provozu

-      Precision Approach Radar (PAR): radarový řídící konečného přiblížení

-      METEO – syn: synoptik

-      METEO – poz: pozorovatel

-      MARO: ohlašovna letových provozních služeb

Předpokládá se, že výše uvedený letecký pozemní hlasový komunikační systém (VCS) bude nainstalován do 15. srpna 2015. Finální fází bude školení a výcvik technického a provozního personálu a konečně provedení integračních zkoušek. Ty zevrubně ověří funkčnost systémů, a zda technologie splňují deklarované technické parametry, požadavky a kritéria uvedená ve smlouvě o dílo.

Pro úplnost je třeba také zmínit osobitosti související s prováděním zakázky v Pardubicích. Standardní bylo umístění jednotlivých pracovišť na LSLPS, nestandardní prostorově nevelké místnosti, do kterých se technické vybavení instalovalo. O profesní zdatnosti výzkumných a vývojových zaměstnanců „vtulky“ svědčí fakt, že si i s tímto úskalím dokázali poradit.

Stěžejní komentář však náleží uživateli tohoto sofistikovaného díla. „Pro řídící letového provozu a další specialisty na věži znamená provedená rekonstrukce obrovský progresivní skok vpřed. Nejenže se zásadně zlepšilo naše pracovní prostředí, ale moderní technologie výrazně přispějí k vyšší bezpečnosti letového provozu. Děkujeme zaměstnancům Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany za kvalitně odvedené dílo a za to, že nás de facto konečně posunuli do nového tisíciletí,“ říká major Jan Andrlík, náčelník letištního stanoviště letových provozních služeb na letišti Pardubice. 

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR     

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz