Czech English

18. 04. 2019Na bývalé kolegy se ve VTÚVM nezapomíná

Na bývalé kolegy se ve VTÚVM nezapomíná

V odštěpném závodu Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín je již stala nepsanou tradicí pravidelná setkání s bývalými zaměstnanci v důchodovém věku. Důvody jsou zřejmé, a to nepřerušit jejich pracovní i osobní vazby s někdejším pracovištěm a ukázat jim, že „výzkumák“, ve kterém strávili většinu svého profesního života má unikátní postavení i perspektivu v oblasti obranného výzkumu, vývoje a zkušebnictví.

Bezmála padesát bývalých zaměstnanců, ve věku 65 až 90 let, přivítal ve středu 17. dubna 2019 ve VTÚVM ředitel odštěpného závodu Ján Roman. Na úvod seznámil přítomné s aktuálními projekty a informoval je o záměrech do budoucna. Krásným epilogem této neformální prezentace bylo předání knihy „Historie a současnost VTÚVM v obrazech“ každému z přítomných důchodců.

Následným bodem programu byla prohlídka odborných pracovišť VTÚVM a seznámení se se stávajícími oblastmi působnosti. Tento počin vyvolal mezi důchodci nemálo až nostalgických vzpomínek a příběhů, se kterými se svěřili současným zaměstnancům přímo ve výrobních prostorách odštěpného závodu.

Autor: Pavel Lang

Foto: archiv VTÚVM Slavičín

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz