Czech English

09. 05. 2019Memorandem mezi VTÚ a Akademií věd ČR se rozšiřuje vzájemná spolupráce

Memorandem mezi VTÚ a Akademií věd ČR se rozšiřuje vzájemná spolupráce

V pondělí 6. května 2019 bylo mezi Akademií věd České republiky a Vojenským technickým ústavem, s. p. podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje.

Další rozvoj součinnosti mezi VTÚ a AV ČR je dán společným zájmem na větší využití potenciálu spočívajícím ve sdílení poznatků, vzájemné diskusi a společných aktivitách s cílem navázání strategického partnerství a dále na vytvoření právního rámce pro dlouhodobou spolupráci v této oblasti.

„V rámci našeho výzkumu je nemálo projektů, které mohou být využity také v oblasti obrany a bezpečnosti. Jsem ráda, že v právě v tomto kontextu podepisujeme memorandum s Vojenským technickým ústavem. Naše nadcházející součinnost nepochybně přispěje ke zvýšení efektivity ve společném úsilí při realizaci nových technologií a systémů využitelných v Armádě ČR i u bezpečnostních složek,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.   

Další spolupráce VTÚ a AV ČR bude následně cílena na sdílení a využívání poznatků z expertních pracovišť obou institucí, dále na zpracování odborných posudků a stanovisek nebo na vzdělávání a školení zaměstnanců.

„V praxi se jedná o unikátní propojení akademického a technického know-how a z něho plynoucí oboustranně prospěšný synergický efekt. Důraz položíme na pokračování spolupráce VTÚ a AV ČR například v oblasti laserových technologií, kde je velký potenciál pro další pokrok,“ uvádí ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang          

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz