Czech English

14. 11. 2017Jubileum armádních spojařů i s VTÚ

Jubileum armádních spojařů i s VTÚ

Finální akcí oslav stoletého výročí spojovacího vojska čs. armády bylo slavnostní shromáždění v prostorách Španělského sálu Pražského hradu. Na pozvání ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů brigádního generála Františka Ridzáka se zasedání zúčastnili také představitelé Vojenského technického ústavu, s. p., a to ředitel státního podniku Jiří Protiva a ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO Petr Novotný.

VTÚ se v průběhu letošního roku aktivně zapojoval do aktivit souvisejících se 100. výročím vzniku spojovacího vojska, ať už to byla odborná konference nebo prezentace odborného portfolia pro veřejnost. Za toto počínání se státnímu podniku dostalo poděkování jak od vedení AKIS, tak i od spoluorganizátora oslav české pobočky mezinárodní organizace AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association International).   

Pro VTÚ jsou armádní spojaři dlouholetým zákazníkem, pro něhož realizuje důležité projekty. Jako příklad lze uvést komunikační informační modul KIM 5, který navazuje na již dříve vyvinuté a armádě dodané modulární systémy KIM 10, KIM 50 a KIM 100.  

Autor: Pavel Lang    

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz