Czech English

06. 12. 2019„Jednou z priorit je posilování postavení státních podniků MO,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar

„Jednou z priorit je posilování postavení státních podniků MO,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar

Akvizice v obranném průmyslu – to bylo hlavní téma diskusního fóra představitelů významných českých firem, v jejíž gesci je oblast obrany a bezpečnosti. Společně s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náměstkem ministra pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Filipem Říhou byl jedním z hlavním přednášejících také ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva.

Na odborném fóru se diskutovala následující témata – armádní nákupy, fungování akvizičního systému, podpora domácího průmyslu, výzkum a vývoj unikátních technologií a bezpečnost a integrita dodávek.

„Zapojení domácího obranného průmyslu je pro nás jedním ze stěžejních požadavků i u zakázek, které realizujeme se zahraničními dodavateli. Z těch aktuálních to je pořízení radarů MADR, kde jsme stanovili požadavek na minimální zapojení v rozsahu třiceti procent,“ uvedl ministr obrany a zdůraznil, že nejen v této souvislosti bude resort obrany i nadále posilovat postavení svých státních podniků.

Ředitel VTÚ, s. p. Jiří Protiva uvedl ve svém vystoupení, že státní podnik si za sedmiletou dobu své existence vybudoval pevné postavení v branněbezpečnostní komunitě a jako de facto integrální součást resortu obrany se zapojuje do akvizic od zpracování studií, výzkumu, vývoje přes činnost systémového integrátora až po testování a plnění role národní certifikační autority.“ 

Autor: Pavel Lang    

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz