Czech English

06. 02. 2015Jednání ředitele VTÚ, s.p. z pověření na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Jednání ředitele VTÚ, s.p. z pověření na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Únorové aktivity vedení VTÚ, s.p. odstartovalo jednání na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s brigádním generálem Ing. Drahoslavem Rybou. Ředitel státního podniku z pověření za účasti technického ředitele VTÚ Ing. Víta Ševčíka nejprve prezentoval odborné portfolio odštěpných závodů a poté zaměřil pozornost na projekty, které mohou u Hasičského záchranného sboru ČR identifikovat následné obchodní příležitosti.

Generálního ředitele HZS ČR bezprostředně zaujaly unikátní schopnosti bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS), dále prostory střelnice v lokalitě Bzenec ke speciálnímu výcviku, jakožto i akreditovaná zkušebna potápěčské techniky. Jako perspektivní označil generál Drahoslav Ryba možnou spolupráci Vojenského technického ústavu a Technického ústavu požární ochrany, který je organizační součástí Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Jak se přítomní shodli, návštěvu ředitele státního podniku VTÚ z pověření Mgr. Jiřího Protivy na Generálním ředitelství HZS ČR považují za prvotní počin. Následovat budou prezentace a praktické ukázky pro představitele Hasičského záchranného sboru přímo u odštěpných závodů Vojenského technického ústavu.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz