Czech English

22. 04. 2015Intenzivnější technická spolupráce dvou státních podniků

Intenzivnější technická spolupráce dvou státních podniků

 

Intenzivnější technická spolupráce, to byl primární důvod jednání představitelů Vojenského technického ústavu a Vojenského výzkumného ústavu v úterý 21. dubna 2015 v Brně. Součinnost obou státních podniků založených zakládací listinou Ministerstva obrany České republiky a majících v gesci strategické dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti nepochybně zvýší efektivitu provádění výzkumných a vývojových prací v jejich odborné působnosti.

Není sporu o tom, že základem dobré spolupráce je patřičná vědomost o druhé straně. Proto na úvod pracovního setkání preferovali představitelé Vojenského výzkumného ústavu na čele se zástupcem ředitele VVÚ Bohuslavem Resem zevrubnou prezentaci státního podniku. Zajímavou formou hovořili o charakteristice, možnostech a schopnostech, vybavení, organizační struktuře a výsledcích činnosti VVÚ, s. p. Poté dostali slovo vedoucí sekcí, a to Pavel Čuda za chemickou, biologickou a radiační ochranu, Jaroslav Skála za speciální elektroniku a maskování a Stanislav Rolc za materiálové inženýrství.

Po tomto profesním prologu byla upřena pozornost na dílčí oblasti vzájemné spolupráce. „Nejkonkrétněji jsme doposud jednali o potenciálním využití bezpilotního rotorového systému (BRUS),“ říká technický ředitel Vojenského technického ústavu Vít Ševčík, kterého při jednání ve VVÚ, s. p. doprovázeli Jaroslav Štrupl, ředitel VTÚPV Vyškov, Ján Roman, ředitel VTÚVM Slavičín a František Vojkovský, ředitel úseku vědy a perspektivních programů VTÚL a PVO Praha-Kbely.

Je pozitivní, že společný návrh na využití bezpilotního prostředku z odborného portfolia Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany má již konkrétní formy. Jinými slovy při detekci radiační situace, dále při selektivní detekci chemické situace, při odběru vzdušných vzorků nebo při dálkové detekci chemických a dalších látek.

A jak se shodli zástupci obou státních podniků, v žádném případě nejde o profesní fikci. Unikátní know-how Vojenského technického ústavu a Vojenského výzkumného ústavu jsou předpokladem k dosažení zdárného výsledku.

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR           

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz