Czech English

29. 10. 2015„Intenzivnější spolupráce s VTÚ je v našem zájmu,“ řekl po návštěvě státního podniku ředitel Sekce podpory MO

„Intenzivnější spolupráce s VTÚ je v našem zájmu,“ řekl po návštěvě státního podniku ředitel Sekce podpory MO

„Průsečík aktuálně řešených témat spadajících do gesce Sekce podpory Ministerstva obrany a odborného portfolia Vojenského technického ústavu je zde očividný,“ shodli se po jednání čelní představitelé obou institucí – brigádní generál Jaromír Zůna a Mgr. Jiří Protiva. Pracovní setkání se uskutečnilo poslední říjnový čtvrtek na ředitelství VTÚ, s. p. v Praze – Kbelích a účast na něm také přijali zástupce technicko – obchodního ředitele státního podniku a ředitelé tří odštěpných závodů – VTÚLaPVO Praha - Kbely, VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín.

V úvodní části informoval ředitel státního podniku VTÚ J. Protiva ředitele SPod MO generála J. Zůnu o aktuálně řešených projektech. Pozornost zaměřil například na oblast komunikačních a informačních systémů, dále na ochranu před účinky elektromagnetického pole při působení na živou sílu a kritickou infrastrukturu nebo průzkumné a pozorovací systémy. Dílčí technická řešení byla konkretizována v souvislosti s možným řešením aktuálních bezpečnostních a zdravotních hrozeb. „Vojenský technický ústav nabízí vykonávání role systémového integrátora u dílčích projektů resortu obrany za účelem komplexního řešení, včetně souvisejících garancí. Rovněž jsme připraveni k vypracování analýz, rozborů, podkladů a studií pro všechny fáze životního cyklu provozované techniky,“ řekl Jiří Protiva.           

„Naše nadcházející spolupráce musí být dlouhodobého rázu a výhradně koncepčního charakteru. S panem ředitelem státního podniku jsme si vzájemně vyjádřili profesní podporu a prodiskutovali základní parametry další možné součinnosti,“ konstatoval ředitel Sekce podpory MO a zdůraznil, že státní podniky, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany, plní jedinečnou roli, kterou jiné subjekty nemohou zastoupit. „Udržují rezervní kapacity pro případné krizové situace a disponují unikátním know-how, které lze v případě potřeby efektivně a operativně využít,“ zdůraznil brigádní generál Jaromír Zůna.

 

Autor: Mgr. Pavel Lang, VTÚ, s. p.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz