Czech English

22. 06. 2017Expertní činnost VTÚ při zjišťování příčin leteckých nehod

Expertní činnost VTÚ při zjišťování příčin leteckých nehod

Ve čtvrtek 22. června 2017 byla podepsána rámcová smlouva o dílo mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, jehož předmětem je ujednání o vypracování odborných posudků v případě leteckých nehod. V reálu se jedná o vyčlenění leteckých specialistů odštěpného závodu VTÚLaPVO pro práce spojené s vyhodnocováním palubních záznamových zařízení (flight recorder), dále analytické postupy, respektive služby tribodiagnostické laboratoře a zkušební laboratoře záchranných prostředků a padákové techniky, jakož i vyčlenění leteckých specialistů VTÚLaPVO pro ÚZPLN na práce spojené s vyšetřováním velké letecké civilní nehody. Rámcovou smlouvu stvrdili svými podpisy ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva a ředitel ÚZPLN Pavel Štrůbl.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz