Czech English

30. 05. 2018Dvě profesní aktivity VTÚ

Dvě profesní aktivity VTÚ

Dvě profesní aktivity stály za pracovní cestou ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Jiřího Protivy do Brna. Nejprve vystoupil v Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany na premiérovém kurzu vzdělávání státních zaměstnanců v oblasti obranyschopnosti České republiky. „Účastníci kurzu absolvují specializované přednášky a pana ředitele VTÚ jsme požádali o prezentaci na téma Akviziční procesy se zohledněním role státních podniků. Jeho informace, doplněné poznatky z praxe, jakož i následná diskuse s účastníky kurzu, byly velice přínosné,“ konstatoval zástupce ředitele CBVSS UO Brno Josef Procházka.

Další akcí bylo zasedání Valné hromady Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, jehož je Vojenský technický ústav řádným členem. Za účasti zástupců Poslanecké sněmovny PČR i představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády ČR se zde projednávaly aktuální otázky související s efektivnější spoluprací zainteresovaných institucí, včetně společných postupů ve výzkumu a vývoji nových zařízení a technologií obranného průmyslu. VTÚ na tomto prestižním odborném fóru reprezentoval ředitel státního podniku J. Protiva a technicko-obchodní ředitel VTÚ J. Trávníček.

Autor: Pavel Lang   

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz