Czech English

09. 09. 2019Důležité poznatky z oblasti vojenského zdravotnictví

Důležité poznatky z oblasti vojenského zdravotnictví

Další z pracovních cest ředitele Vojenského technického ústavu s. p. Jiřího Protivy k organizačním celkům Armády České republiky vedla k Agentuře vojenského zdravotnictví AČR, která spadá do podřízenosti sekce podpory Ministerstva obrany. Ředitel státního podniku VTÚ projednal se zástupcem ředitele plukovníkem gšt. Ladislavem Šlechtou a dalšími hlavními funkcionáři agentury aktuální stav realizovaných projektů, do zahraničních misí nevyjímaje, a následné činnosti, které zvýší efektivitu poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení.

Autor: Pavel Lang

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz