Czech English

22. 05. 2019Další možnosti EMC zkušebny

Další možnosti EMC zkušebny

Zkušebna elektromagnetické kompatibility, jež je součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1103 odštěpného závodu VTÚPV Vyškov, reagovala na rozšíření požadavků norem pro oblast pásma bezdrátových služeb jako WLAN, LTE, DECT, GSM, apod. investičním nákupem vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů 500 W pro kmitočtové pásmo 1-3 GHz a 350 W pro kmitočtové pásmo 3-6 GHz, včetně vhodné antény Horn typu DRH370.

Tímto vznikl řetězec umožňující pokrýt požadavky na zkoušení odolnosti zařízení vůči elektromagnetickému poli v kmitočtovém pásmu 1-6 GHz podle většiny příslušných norem (např. EN 60601-1-2, EN 50121-3-2, ISO 11452-2  a dalších). Nyní je vyškovská zkušebna EMC schopna generovat elektromagnetické pole o intenzitě 250 až 300 V/m v kmitočtovém pásmu 1,0 až 3,0 GHz nebo elektromagnetické pole o intenzitě 150 až 200 V/m v kmitočtovém pásmu od 3,0 do 6,0 GHz pro uspořádání dle ISO 11452-2.

Expertní pracoviště Vojenského technického ústavu, s. p. se touto profesní aktivitou zařadilo na jedno z čelných míst v dané oblasti. Nejen pro Armádu České republiky, ale i průmyslové firmy a instituce může zabezpečovat více specializovanou činnost.

Autor: Milan Bezděk

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz