Czech English

18. 01. 2015Cesta ke kladným hospodářským výsledkům

Cesta ke kladným hospodářským výsledkům

Meta Vojenského technického ústavu, s.p. je nesporná: podpořit hospodářský růst a dosáhnout ekonomické stabilizace státního podniku. Mnohé naznačují priority v obchodních plánech jeho odštěpných závodů. Díky vstřícnosti jejich ředitelů do nich můžete nahlédnout i vy.    

 

Ing. Ján Roman, ředitel Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Slavičíně

V obchodním plánu na rok 2015 máme několik projektů s takzvanou pětadvaceti- a padesátiprocentní pravděpodobností. Naší prioritou je dopracovat se s nimi až na sto procent neboli uzavřít se zákazníkem smlouvu. Tím by nepochybně došlo k výraznému zlepšení našeho obchodního plánu, který je v současnosti ne příliš optimistický. Vedení VTÚVM udělá maximum možného, abychom zakázky průběžně získávali.

 

Ing. Jaroslav Štrupl, ředitel Vojenského technického ústavu pozemního vojska ve Vyškově

Zaměříme se na projekty, které jsou nosné pro Armádu České republiky a dále na projekty z programového financování. Naplněnost obchodního plánu VTÚPV na letošní rok je v současné době adekvátní počtu zaměstnanců v odštěpném závodě. Za prioritní bych označil projekty na dílenská vozidla pro kolové obrněné transportéry Pandur a na elektrocentrály do mezinárodních operací. V dalších činnostech bych zmínil takzvané menší zakázky v oblasti úseku speciální výroby. Rovněž uvedu naše aktivity související s výstavbou datových center mobilních kontejnerů nebo s výstavbou některých polních ošetřoven a nemocnic. Svoje know-how budeme i nadále využívat při spolupráci s pardubickou akciovou společností ERA při dodávkách mobilních stožárů řady AN, které slouží jako nosiče pro pasivní systémy k lokalizaci a identifikaci vzdušných cílů.

 

Ing. Jiří Čuma, ředitel Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany v Praze – Kbelích

V letošním roce se zaměříme na dvě oblasti z našeho odborného portfolia. V reálu se to bude týkat projektů obranného výzkumu a dále projektů tzv. investiční povahy, které jsou spojené s vývojem,  resp. výrobou konkrétních produktů pro potřeby české armády. Důležitou indicií je, že VTÚLaPVO bude i nadále kvalifikovaně poskytovat servisní služby a dílčí modernizace našich produktů, v nichž máme svoje specifické know-how. Samozřejmě, že stávající objemy, respektive počty zakázek by mohly být lepší. Jsem však v tomto směru mírný optimista. Vedou mě k tomu jak odborné schopnosti zaměstnanců, tak skutečnost, že pracovní týmy disponují osvědčením pro seznamování s utajovanými informacemi, což je v řadě projektů nezbytná podmínka. Portfolio, kterým disponujeme, je výjimečné a neuvážená redukce počtů by mohla narušit nebo minimálně ztížit realizaci některých zakázek do budoucna. Splnění obchodního plánu na rok 2015 je samozřejmě v naší gesci, avšak bez aktivní komunikace s uživatelem a zakladatelem o jejich konkrétních potřebách a požadavcích se bezpochyby neobejdeme.

 

P.S. Na stránkách www.vtusp.cz budou pravidelně publikovány nosné projekty z odborného portfolia Vojenského technického ústavu, s.p. 

 

Připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz